L-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 1073/2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Il-libertà li jiġu provduti servizzi

Trasportatur huwa permess li jwettaq servizzi ta’ trasport internazzjonali regolari, inklużi servizzi regolari speċjali u servizzi okkażjonali bil-kowċ u bix-xarabank, mingħajr diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità jew tal-post tal-istabbiliment, jekk:

Liċenzja tal-(Komunità) UE

Servizzi regolari soġġetti għal awtorizzazzjoni

Kabotaġġ *

L-operazzjonijiet ta’ kabotaġġ huma awtorizzati għas-servizzi li ġejjin:

Kontrolli u penali

Pandemija tal-COVID-19

Ir-Regolament (UE) 2020/698 jistabbilixxi miżuri speċifiċi u temporanji fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID‐19 u rigward it-tiġdid jew l-estensjoni ta’ ċerti ċertifikati, liċenzji u awtorizzazzjonijiet u l-posponiment ta’ ċerti kontrolli perjodiċi u taħriġ perjodiku f’ċerti oqsma tal-leġiżlazzjoni dwar it-trasport. Ir-Regolament jestendi l-validità tal-liċenzja tal-komunità stipulata fir-Regolament (UE) Nru 1073/2009 b’sitt xhur.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-4 ta’ Diċembru 2011. Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 irreveda u ssostitwixxa r-Regolamenti (KEE) Nru 684/92 u (KEE) Nru 12/98 (u l-emendi sussegwenti tiegħu).

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Force majeure: ċirkostanzi mhux normali u imprevedibbli, estranji għall-operatur ikkonċernat, li l-konsegwenzi tagħhom ma setgħux jiġu evitati, minkejja d-diliġenza kollha dovuta.
Kabotaġġ: operazzjonijiet nazzjonali tat-trasport ta’ passiġġieri mwettqa minn trasportaturi mhux residenti.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1073/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Ottubru 2009 dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tas-servizzi tal-kowċ u x-xarabank u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 (tfassil mill-ġdid) (ĠU 300, 14.11.2009, pp. 88-105)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1073/2009 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2020/698 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2020 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi u temporanji fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 u rigward it-tiġdid jew l-estensjoni ta’ ċerti ċertifikati, liċenzji u awtorizzazzjonijiet u l-posponiment ta’ ċerti kontrolli perjodiċi u taħriġ perjodiku f’ċerti oqsma tal-leġislazzjoni dwar it-trasport (ĠU L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Ir-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Marzu 2006dwar l-armonizzazzjoni ta’ ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x’taqsam mat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 u (KE) Nru 2135/98 u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3820/85 (ĠU L 102, 11.4.2006, pp. 1-14)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 30.07.2020