Regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

Direttiva (UE) 2017/2108 li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Hija għandha l-għan li tintroduċi standards ta’ sigurtà uniformi għall-ħajja u l-proprjetà tal-persuni fuq il-vapuri tal-passiġġieri kif ukoll fuq inġenji tal-baħar ta’ veloċità kbira, bħal aliskafi, li jintużaw fi vjaġġi domestiċi fl-ibħra tal-UE (jiġifieri bejn portijiet tal-istess pajjiż tal-UE).

Filwaqt li oriġinarjament kienet maħsuba bħala kodifikazzjoni tad-Direttiva 98/18/KE, ġie minflok deċiż li d-Direttiva tal-1998 titfassal mill-ġdid. Id-Direttiva 2009/45/KE għalhekk tħassar u tissostitwixxi d-Direttiva 98/18/KE.

Fl-2017, wara reviżjoni tad-direttiva taħt l-inizjattiva tal-programm dwar l-idoneità u l-prestazzjoni tar-regolamentazzjoni (magħruf bħala REFIT), ġiet adottata d-Direttiva (UE) 2017/2108. Din temenda d-Direttiva 2009/45/KE u tiċċara u tissimplifika r-regoli u l-istandards għall-vapuri tal-passiġġieri.

PUNTI EWLENIN

Ambitu

Il-leġiżlazzjoni tapplika għall-bastimenti tal-passiġġieri magħmula mill-azzar jew minn materjal ekwivalenti u għall-inġenji tal-baħar ta’ veloċità kbira għall-passiġġieri.

Klassifikazzjoni tal-bastimenti tal-passiġġieri u ż-żoni ta’ operat

Il-bastimenti tal-passiġġieri huma maqsumin f’erba’ kategoriji (A, B, Ċ, D) skont iż-żoni marittimi fejn joperaw.

Il-pajjiżi tal-UE jippubblikaw il-lista taż-żoni tal-baħar u l-kategoriji tal-bastimenti kkonċernati, inkluż kwalunkwe perjodu ristrett, f’bażi ta’ data disponibbli għall-pubbliku.

Rekwiżiti tekniċi ta’ sigurtà

Il-leġiżlazzjoni tistabbilixxi rekwiżiti tekniċi dettaljati dwar il-miżuri ta’ sigurtà li għandhom jirrispettaw il-bastimenti, bħal:

L-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jirrikjedu rekwiżiti ta’ sigurtà addizzjonali jekk huma jqisu li dawn huma mistħoqqa miċ-ċirkostanzi lokali speċifiċi.

Spezzjonijiet u ċertifikati ta’ sigurtà

Esklużjonijiet

Il-leġiżlazzjoni ma tapplikax għal ċertitipi ta’ bastimenti, bħal:

Id-Direttiva ta’ Emenda (UE) 2017/2108

Din id-Direttiva ta’ Emenda:

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva 2009/45/KE ilha tapplika mill-15 ta’  Lulju 2009. Id-Direttiva 2009/45/KE irrevediet u ssostitwixxiet id-Direttiva 98/18/KE(u l-emendi sussegwenti tagħha).

Id-Direttiva (UE) 2017/2108 daħlet fis-seħħ fl-20 ta’ Diċembru 2017 u għandha tapplika fil-pajjiżi tal-UE sal-21 ta’ Diċembru 2019.

SFOND

Il-bastimenti użati għal vjaġġi domestiċi fl-ibħra tal-UE għandhom jissodisfaw l-istandards ta’ sigurtà bażiċi sabiex jipproteġu l-ħajja tal-passiġġieri u tal-ekwipaġġ tagħhom. Dawn l-istandards isaħħu b’mod konsiderevoli minn mindu l-vapur Estonia għereq fil-Baħar Baltiku fl-1994.

Id-Direttiva 2009/45/KE hija l-aktar strument leġiżlattiv tal-UE estensiv fil-qasam tas-sigurtà tal-bastimenti tal-passiġġieri. Din hija kkomplementata minn regoli tal-UE speċifiċi għall-vapuri ro-ro tal-passiġġieri u għall-inġenji tal-baħar ta’ veloċità kbira, u r-reġistrazzjoni tal-persuni abbord il-vapuri.

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Direttiva 2009/45/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 163, 25.6.2009, p. 1–140).

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2009/45/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

Direttiva (UE) 2017/2108 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2017 li temenda d-Direttiva 2009/45/KE dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (ĠU L 315, 30.11.2017, p. 40-51)

DOKUMENTI RELATATI

Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar l-għanijiet ta’ sigurtà u r-rekwiżiti funzjonali għall-vapuri tal-passiġġieri ta’ inqas minn 24 metru tul (COM(2018) 314 final, 23.5.2018)

Direttiva (UE) 2017/2109 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2017 li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 98/41/KE dwar ir-reġistrazzjoni ta’ persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità u d-Direttiva 2010/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-formalitajiet ta’ rappurtar għal bastimenti li jaslu fi u/jew jitilqu minn portijiet tal-Istati Membri (ĠU L 315, 30.11.2017, p. 52-60)

Direttiva (UE) 2017/2110 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta’ Novembru 2017 dwar sistema ta’ spezzjonijiet għall-operazzjoni bla periklu ta’ vapuri ro-ro tal-passiġġieri u inġenji ta’ veloċità għolja għall-passiġġieri f’servizz regolari u li temenda d-Direttiva 2009/16/KE u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 1999/35/KE (ĠU L 315, 30.11.2017, p. 61-77)

Direttiva tal-Kunsill 98/41/EC tat-18 ta’ Ġunju 1998 dwar ir-reġistrazzjoni ta’ persuni li jbaħħru abbord vapuri tal-passiġġieri li joperaw lejn jew minn portijiet tal-Istati Membri tal-Komunità (ĠU L 188, 2.7.1998, p. 35-39)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Direttiva tal-Kunsill 98/18/KE tas-17 ta’ Marzu 1998 dwar regoli u standards ta’ sigurtà għal vapuri tal-passiġġieri (ĠU L 144, 15.5.1998, p. 1-115)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 18.12.2018