It-taħwir tal-ikel

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 1334/2008 dwar it-taħwir għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

META BEDA JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan beda japplika mill-20 ta’ Jannar 2011.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

It-taħwir: sustanzi użati biex jagħtu jew jibdlu r-riħa jew it-togħma tal-ikel. Ir-regoli u l-istandards uniformi tal-UE jiżguraw illi dawn ma jpoġġux f’riskju s-saħħa tal-bniedem u li jistgħu jintużaw fil-pajjiżi kollha tal-UE.

ID-DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar it-taħwir u ċertu ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fuq u fl-ikel u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (ĠU L 354, 31.12.2008, p.34-50)

L-emendi u l-bidliet suċċessivi għall-Anness tar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1321/2013 tal-10 ta’ Diċembru 2013 jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-prodotti primarji awtorizzati b’taħwir bl-affumikazzjoni għall-użu pereżempju fl-ikel jew fuq l-ikel u/jew għall-produzzjoni ta’ taħwir bl-affumikazzjoni derivat (ĠU L 333, 12.12.2013, p.54–67)

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 872/2012 tal-1 ta’ Ottubru 2012 adotta l-lista ta’ sustanzi aromatizzanti pprovdut mir-Regolament (KE) Nru 2232/96 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u introduċiha fl-Anness 1 għar-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u rrevoka r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1565/2000 u d-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 1999/217/KE (ĠU L 267, 2.10.2012, p.1-161)

Ir-Regolament (UE) Nru 1169/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2011 dwar l-għoti ta’ informazzjoni dwar l-ikel lill-konsumaturi, u jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 1924/2006 u (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, u jirrevokaw id-Direttiva tal-Kummissjoni 87/250/KEE, id-Direttiva tal-Kunsill 90/496/KEE, id-Direttiva tal-Kummissjoni 1999/10/KE, id-Direttiva 2000/13/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, id-Direttivi tal-Kummissjoni 2002/67/KE u 2008/5/KE u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 608/2004 (ĠU L 304, 22.11.2011, p.18–63)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament (KE) Nru 2065/2003 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-10 ta’ Novembru 2003 dwar it-taħwir bl-affumikazzjoni użat jew maħsub għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel. (ĠU L 309, 26.11.2003, p.1–8)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 01.02.2018