Proċedura ta’ awtorizzazzjoni għall-addittivi, enzimi u aromatizzanti

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel

Ir-Regolament (UE) 2019/1381 dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENTI?

PUNTI EWLENIN

Proċedura komuni

Implimentazzjoni

Il-Kummissjoni kellha sentejn mill-adozzjoni tar-regolamenti dwar l-addittivi, l-enzimi u l-aromatizzanti, wara konsultazzjoni mal-EFSA dwar l-evalwazzjoni tar-riskju, biex tiffinalizza kif se tittratta l-applikazzjonijiet, inklużi:

Trasparenza

Kunfidenzjalità

Emerġenzi

Jekk ikun hemm emerġenza marbuta ma’ sustanza fil-lista, il-Kummissjoni tagħti bidu għall-proċeduri tas-sikurezza alimentari tal-EFSA.

Leġiżlazzjoni anċillari

Ir-regolament tal-2008 ġie adottat fl-istess ħin mal-leġiżlazzjoni ta’ akkumpanjament li ġejja, li tidħol f’aktar dettall fir-rigward tat-3 kategoriji:

MINN META JAPPLIKAW IR-REGOLAMENTI?

Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 ilu japplika mill-20 ta’ Jannar 2009.

Ir-Regolament Emendatorju (UE) 2019/1381 japplika mis-27 ta’ Marzu 2021.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Ir-Regolament (KE) Nru 1331/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 li jistabbilixxi proċedura ta’ awtorizzazzjoni komuni għall-addittivi tal-ikel, l-enzimi tal-ikel u l-aromatizzanti tal-ikel (ĠU L 354, 31.12.2008, pp. 1-6)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 1331/2008 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Ir-Regolament (UE) 2019/1381 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar it-trasparenza u s-sostenibbiltà tal-valutazzjoni tar-riskju tal-UE fil-katina alimentari u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 178/2002, (UE) Nru 1829/2003, (UE) Nru 1831/2003, (UE) Nru 2065/2003, (UE) Nru 1935/2004, (UE) Nru 1331/2008, (UE) Nru 1107/2009, (UE) 2015/2283, u d-Direttiva 2001/18/UE (ĠU L 231, 6.9.2019, pp. 1-28)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 1332/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-enzimi tal-ikel u li jemenda d-Direttiva tal-Kunsill 83/417/KEE, ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1493/1999, id-Direttiva 2000/13/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2001/112/KE u r-Regolament (KE) Nru 258/97 (ĠU L 354, 31.12.2008, pp. 7-15)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Ir-Regolament (KE) Nru 1333/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar l-addittivi tal-ikel (ĠU L 354, (31.12.2008, p. 16-33)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Ir-Regolament (KE) Nru 1334/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 2008 dwar aromatizzanti u ċerti ingredjenti tal-ikel bi proprjetajiet aromatizzanti għall-użu fl-ikel u fuq l-ikel u li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 1601/91, ir-Regolamenti (KE) Nru 2232/96 u (KE) Nru 110/2008 u d-Direttiva 2000/13/KE (ĠU L 354, 31.12.2008, pp. 34-50)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Ir-Regolament (KE) Nru 178/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta’ Jannar 2002 li jistabbilixxi l-prinċipji ġenerali u l-ħtiġijiet tal-liġi dwar l-ikel, li jistabbilixxi l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel u jistabbilixxi l-proċeduri fi kwistjonijiet ta’ sigurtà tal-ikel (ĠU L 31, 1.2.2002, p. 1-24)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 01.10.2020