Ftehimiet ta’ qafas bilaterali għall-kooperazzjoni mal-pajjiżi tal-Mercosur

 

SOMMARJU TA’:

Il-Ftehim Qafas għall-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil

Id-Deċiżjoni 95/445/KE dwar il-konklużjoni tal-Qafas ta’ Ftehim għall-kooperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Federazzjoni tal-Brażil

Il-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Paragwaj

Id-Deċiżjoni 92/509/KEE li tikkonċerna l-konklużjoni tal-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Paragwaj

Il-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Levantina tal-Urugwaj

Id-Deċiżjoni 92/205/KEE li għandha x’taqsam mal-konklużjoni tal-Ftehim Ta’ Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Lvant tal-Urugwaj

Il-Ftehim Qafas għall-kummerċ u l-koperazzjoni ekonomika bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Arġentina

Id-Deċiżjoni 90/530/KEE dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Qafas għall-kooperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Arġentina

X’INHU L-GĦAN TAL-FTEHIMIET U TAD-DEĊIŻJONIJIET?

PUNTI EWLENIN

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

SFOND

Għal iktar informazzjoni ara:

TERMINI EWLENIN

Nazzjon l-aktar iffavorit (MFN): klawżola MFN tirrikjedi li pajjiż jipprovdi kwalunkwe konċessjoni, privileġġ jew immunità mogħtija lil pajjiż wieħed fi ftehim kummerċjali lill-pajjiżi l-oħra f’kull ftehim li jkun fih dik il-klawżola. Tipikament, din il-klawżola tapplika għall-membri tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ, li għandhom jagħtu kwalunkwe trattament preferenzjali lill-pajjiżi membri l-oħra kollha tal-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fir-rigward tal-kwistjonijiet koperti minn dawk il-ftehimiet.

DOKUMENTI EWLENIN

Il-Ftehim Qafas għal Koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil (ĠU L 262, 1.11.1995, pp. 54-65)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 95/445/KE tat-30 ta’ Ottubru 1995 dwar il-konklużjoni tal-Qafas ta’ Ftehim għall-kooperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Federazzjoni tal-Brażil (ĠU L 262, 1.11.1995, p. 53)

Il-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Paragwaj (ĠU L 313, 30.10.1992, pp. 72-81)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/509/KEE tad-19 ta’ Ottubru 1992 li tikkonċerna l-konklużjoni tal-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Paragwaj (ĠU L 313, 30.10.1992, p. 71)

Il-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Levantina tal-Urugwaj (ĠU L 94, 8.4.1992, pp. 2-12)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 92/205/KEE tas-16 ta’ Marzu 1992 li għandha x’taqsam mal-konklużjoni tal-Ftehim Ta’ Qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Lvant tal-Urugwaj (ĠU L 94, 8.4.1992, p. 1)

Il-Qafas ta’ Ftehim għall-kummerċ u l-koperazzjoni ekonomika bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Arġentina (ĠU L 295, 26.10.1990, pp. 67-73)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 90/530/KE tat-8 ta’ Ottubru 1990 dwar l-ilħuq ta’ Ftehim għall-koperazzjoni kummerċjali u ekonomika bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika tal-Arġentina (ĠU L 295, 26.10.1990, p. 66)

DOKUMENTI RELATATI

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim qafas għal koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Federattiva tal-Brażil (ĠU L 262, 1.11.1995, p. 66)

Informazzjoni dwar id-data tad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Qafas għall-koperazzjoni bejn ir-Repubblika tal-Paragwaj u l-Komunità Ekonomika Ewropea [titolu mhux uffiċjali], li ġie ffirmat fi Brussell fit-3 ta’ Frar 1992 (ĠU L 313, 30.10.1992, p. 82)

Avviż dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim qafas għall-koperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea u r-Repubblika Levantina tal-Urugwaj [titolu mhux uffiċjali](ĠU L 286, 5.11.1994, p. 40)

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim ta’ Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ekonomika Ewropea, minn naħa waħda, u r-Repubblika Arġentina, min-naħa l-oħra [titolu mhux uffiċjali] (ĠU L 208, 30.7.1991, p. 73)

l-aħħar aġġornament 06.03.2020