Ftehim Qafas dwar il-Koperazzjoni Interreġjonali bejn il-Komunità Ewropea u Mercosur

 

SOMMARJU TA’:

Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/279/KE — li tikkonkludi f’isem il-Komunità Ewropea, il-ftehim qafas dwar il-koperazzjoni interreġjonali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u s-Suq Komuni tan-Nofsinhar u l-Istati Partijiet tiegħu

Ftehim Qafas dwar il-Koperazzjoni Interreġjonali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, u s-Suq Komuni tan-Nofsinhar u l-Istati Partijiet tiegħu

X’INHU L-GĦAN TAL-FTEHIM U TAD-DEĊIŻJONI?

PUNTI EWLENIN

Finanzjament

Appoġġ istituzzjonali

Assoċjazzjoni Interreġjonali

DATA TA’ DĦUL FIS-SEĦĦ

Il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta’ Lulju 1999 u huwa validu għal żmien indefinit.

SFOND

Għal aktar informazzjoni ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/279/KE tat-22 ta’ April 1999 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-ftehim qafas dwar il-koperazzjoni interreġjonali bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda, u s-Suq Komuni tan-Nofsinhar u l-Istati Partijiet tiegħu, min-naħa l-oħra (ĠU L 112, 29.4.1999, pp. 65-84)

Ftehim Qafas dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Komunità Ewropea u l-Istati Membri tagħha, minn naħa waħda , u s-Suq Komuni tan-Nofsinhar u l-Istati Partijiet tiegħu, min-naħa l-oħra — Dikjarazzjoni Konġunta dwar id-djalogu politiku bejn l-Unjoni Ewropea u Mercosur (ĠU L 69, 19.3.1996, pp. 4-22)

DOKUMENTI RELATATI

Informazzjoni dwar id-dħul fis-seħħ tal-Ftehim Qafas dwar il-Kooperazzjoni bejn il-Komunitajiet Ewropej u l-Istati Membri tagħhom, min-naħa waħda, u s-Suq Komuni tan-Nofsinhar u l-Istati Partijiet tiegħu, min-naħa l-oħra (ĠU L 175, 10.7.1999, p. 62)

l-aħħar aġġornament 06.03.2020