WTO: ftehim dwar aspetti tal-proprjetà intellettwali relatati mal-kummerċ

 

SOMMARJU TA’:

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994)

Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) — Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO) — b'mod aktar speċifiku l-Ftehim dwar l-Aspett tad-Drittijiet tal-Proprjetà Intellettwali relatat mal-Kummerċ

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI U L-FTEHIM?

PUNTI EWLENIN

Il-prinċipji bażiċi huma dawk ta' trattament nazzjonali u trattament tan-nazzjon l-aktar iffavorit. Dan ifisser li l-membri tad-WTO jridu jittrattaw liċ-ċittadini ta' pajjiżi membri oħra mhux anqas favorevoli miċ-ċittadini proprji tagħhom. Barra minn hekk, kull vantaġġ mogħti liċ-ċittadini ta' pajjiż membru ieħor irid jingħata wkoll immedjatament u mingħajr kundizzjoni liċ-ċittadini tal-pajjiżi membri l-oħra kollha, anke jekk dan huwa trattament aktar favorevoli milli jagħti liċ-ċittadini tiegħu stess.

REGOLI ĠENERALI

Standards dwar id-disponibbiltà, il-kamp ta' applikazzjoni u l-użu tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

IMPLIMENTAZZJONI TAL-FTEHIM

Infurzar tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali

Perjodu ta' tranżizzjoni

Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-ftehim, pajjiżi żviluppati kellhom perjodu ta' sena sabiex iġibu l-leġiżlazzjoni u l-prattiki tagħhom f'konformità mal-ftehim. Dan il-perjodu ġie estiż għal 5 snin għall-pajjiżi li qed jiżviluppaw u pajjiżi li kienu qed jinbidlu minn ekonomija ppjanata ċentralment għal ekonomija tas-suq u għal 11-il sena għall-pajjiżi l-anqas żviluppati.

Qafas istituzzjonali

META JAPPLIKAW ID-DEĊIŻJONI U L-FTEHIM?

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara: “UE u WTO” (Kummissjoni Ewropea).

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 94/800/KE tat-22 ta' Diċembru 1994 dwar il-konklużjoni f'isem il-Komunità Ewropea, fejn għandhom x'jaqsmu affarijiet fil-kompetenza tagħha, fuq il-ftehim milħuq fil-Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) (ĠU L 336, 23.12.1994, pp. 1–2)

Laqgħa ta' negozjati multilaterali fl-Urugwaj (1986-1994) — Ftehim li jistabbilixxi l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ (WTO)

l-aħħar aġġornament 18.04.2017