Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Protokoll (Nru 4) – l-Istatuti tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew

X’INHU L-GĦAN TAL-PROTOKOLL (NRU 4) TAT-TRATTAT DWAR IL-FUNZJONAMENT TAL-UNJONI EWROPEA?

Dan jistabbilixxi l-istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ) u tal-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)

PUNTI EWLENIN

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - Protokoll (Nru 4) dwar l-istatuti tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 230-250)

DOKUMENTI RELATATI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea - Is-Sitt Parti - Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji - Titolu 1 - Dispożizzjonijiet li jirregolaw l-istituzzjonijiet - Kapitolu 1 - L-Istituzzjonijiet - Taqsuma 6 - Il-Bank Ċentrali Ewropew - l-Artikolu 282 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 167)

l-aħħar aġġornament 14.03.2017