Intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju: definizzjoni u ambitu

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni — id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju

SOMMARJU

X'TAGĦMEL IR-RAKKOMANDAZZJONI?

Tistabbilixi l-kriterja għall-identifikazzjoni fuq jekk kumpanija hijiex intrapriżia mikro, żgħira u ta’ daqs medju (SME). Dawn il-kategoriji differenti, ibbażati fuq in-numru ta' impjegati ta' kumpanija u l-fatturat jew total tal-karta ta' bilanċ tagħha, jiddeterminaw l-eġibilità tagħha għall-programmi finanzjarji u ta' appoġġ tal-UE u nazzjonali. Dawn id-definizzjonijiet daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2005.

PUNTI EWLENIN

SFOND

L-SMEs jirrappreżentaw 99% tan-negozji kollha fl-UE. Dawn huma s-sinsla tal-ekonomija tagħha. Dawn jiġġeneraw 2 minn kull 3 impjiegi. Fl-2013, aktar minn 21 miljun SME ipprovdew kważi 90 miljun impjieg madwar l-UE. Huma jistimulaw sens ta' intraprenditorija u innovazzjoni, jgħinu billi jrawmu l-kompetittività Ewropea, it-tkabbir ekonomiku u l-impjiegi.

ATT

Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni tas-6 ta' Mejju 2003 dwar id-definizzjoni ta' intrapriżi mikro, żgħar u ta’ daqs medju (notifikata taħt in-numru tad-dokument C(2003) 1422) (ĠU L 124, 20.5.2003, p. 36–41)

l-aħħar aġġornament 11.01.2016