Residwi ta’ prodotti mediċinarji veterinarji fl-ikel li joriġina mill-annimali

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 470/2009 — proċeduri tal-UE għall-istabbiliment ta’ limiti residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi f’oġġetti ta’ ikel li joriġinaw mill-annimali

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

Huwa jistabbilixxi regoli dwar il-limiti massimi ta’ residwi għas-sustanzi farmakoloġikament attivi, bħal antibijotiċi, użati fil-mediċina veterinarja fir-rigward tal-ikel li joriġina mill-annimali, inkluż il-laħam, il-ħut, il-ħalib, il-bajd u l-għasel — sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fl-ikel.

F’dan ir-rigward, huwa jistabbilixxi:

PUNTI EWLENIN

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mis-6 ta’ Lulju 2009.

SFOND

Ir-regoli preċedenti tal-UE dwar din il-kwistjoni kienu kumplessi wisq u wasslu għal tnaqqis fid-disponibbiltà tal-mediċini għal annimali li jipproduċu l-ikel fl-UE. Dan ir-Regolament ġie introdott biex tiġi żgurata s-sikurezza tal-konsumaturi u d-disponibbiltà ta’ mediċini veterinarji sabiex jiġi kkurat mard speċifiku.

TERMINI EWLENIN

Limitu massimu ta’ residwi (MRL): il-konċentrazzjoni massima ta’ residwi ta’ sustanza farmakoloġikament attiva li tista’ tkun permessa fl-ikel li joriġina mill-annimali.
Punt ta’ referenza għall-azzjoni: il-livell ta’ residwu ta’ sustanza farmakoloġikament attiva stabbilit għal raġunijiet ta’ kontroll fil-każ ta’ ċerti sustanzi li għalihom limitu massimu ta’ residwi ma ġiex stabbilit. Il-punti ta’ referenza għall-azzjoni huma stabbiliti f’konsultazzjoni ma’ laboratorji uffiċjali ta’ kontroll.

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Mejju 2009 li jistabbilixxi l-proċeduri Komunitarji għall-istabbiliment ta’ limiti ta’ residwi ta’ sustanzi farmakoloġikament attivi fl-oġġetti tal-ikel li joriġinaw mill-annimali, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2377/90 u li jemenda d-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolament (KE) Nru 726/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 152, 16.6.2009, pp. 11-22)

DOKUMENTI RELATATI

Regolament tal-Kummissjoni (UE) 2017/880 tat-23 ta’ Mejju 2017 li jistipula regoli dwar l-użu ta’ limitu massimu ta’ residwi stabbilit għal sustanza farmakoloġikament attiva f’oġġett tal-ikel partikolari għal oġġett tal-ikel ieħor li ġej mill-istess speċi u l-użu ta’ limitu massimu ta’ residwi stabbilit għal sustanza farmakoloġikament attiva fi speċi waħda jew aktar għal speċijiet oħra, skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 135, 24.5.2017, pp. 1-5)

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2017/12 tas-6 ta’ Jannar 2017 dwar il-forma u l-kontenut tal-applikazzjonijiet u tat-talbiet għall-istabbiliment tal-limiti massimi ta’ residwi skont ir-Regolament (KE) Nru 470/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 4, 7.1.2017, pp. 1-7)

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 37/2010 tat-22 ta’ Diċembru 2009 dwar is-sustanzi farmakoloġikament attivi u l-klassifikazzjoni tagħhom fir-rigward tal-limiti massimi ta’ residwu fl-oġġetti tal-ikel li ġejjin mill-annimali (ĠU L 15, 20.1.2010, pp. 1-72)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 37/2010 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 315/93 tat-8 ta’ Frar 1993 li jistabbilixxi proċeduri tal-Komunità għall-kontaminanti fl-ikel (ĠU L 37, 13.2.1993, pp. 1-3)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 23.11.2017