Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem — L-appoġġ tal-UE

 

SOMMARJU TA’:

L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

Linji gwida tal-UE dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem

X'INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLU 2 TAT-TRATTAT DWAR L-UNJONI EWROPEA U L-LINJI GWIDA DWAR ID-DIFENSURI TAD-DRITTIJIET TAL-BNIEDEM?

PUNTI EWLENIN

Dawn li ġejjin huma l-aktar aspetti importanti tal-linji gwida:

SFOND

Id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem għandhom rwol prinċipali:

Madankollu, id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem spiss huma miri ta' attakki u theddid, u din hija r-raġuni għala huwa importanti li s-sigurtà u l-protezzjoni tagħhom jiġu żgurati.

Għal aktar informazzjoni ara:

TERMINI EWLENIN

Id-difensuri tad-drittijiet tal-bniedem: individwi, gruppi jew organizzazzjonijiet li jippromwovu u jipproteġu b'mod paċifiku d-drittijiet tal-bniedem rikonoxxuti b'mod universali, jiġifieri, id-drittijiet ċivili, politiċi, ekonomiċi, soċjali u kulturali, inklużi d-drittijiet tal-individwi li jappartjenu għall-persuni indiġeni.
Il-missjonijiet tal-UE: ambaxxati u konsulati tal-pajjiżi tal-UE u delegazzjonijiet tal-UE.

DOKUMENTI EWLENIN

Verżjoni kkonsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea — Titolu I — Dispożizzjonijiet komuni — Artikolu 2 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 17)

Garanzija għall-Protezzjoni – Linji Gwida tal-Unjoni Ewropea dwar id-Difensuri tad-Drittijiet tal-Bniedem, il-Kunsill tal-UE (Affarijiet Barranin), 2008

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 235/2014 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Marzu 2014 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għad-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (ĠU L 77, 15.3.2014, pp. 85-94)

l-aħħar aġġornament 28.07.2017