Midalji u tokens simili għall-muniti tal-euro

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Ir-Regolament (KE) Nru 2182/2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti ta' l-euro

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-21 ta’ Diċembru 2004.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2182/2004 tas-6 ta’ Diċembru 2004 dwar midalji u tokens simili għall-muniti ta' l-euro (ĠU L 373, 21.12.2004, p. 1-6)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2182/2004 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

l-aħħar aġġornament 02.02.2017