Direttiva dwar id-Drittijiet tal-Azzjonisti

 

SOMMARJU TA’:

Direttiva 2007/36/KE dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet tal-azzjonisti ta’ kumpaniji kkwotati

Direttiva (UE) 2017/828 li temenda Direttiva 2007/36/KE

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVI?

PUNTI EWLENIN

Kumpanija għandha tagħti informazzjoni lill-azzjonisti dwar laqgħat ġenerali inkluż avviż ta’ 21 jum, u d-data, il-post, l-aġenda, u l-proċeduri ta’ votazzjoni u parteċipazzjoni għandhom jitniżżlu fuq is-sit web tagħha.

Il-kumpaniji għandhom jipprovdu wkoll informazzjoni oħra bħal:

L-azzjonisti għandhom id-dritt li:

Il-pajjiżi tal-UE għandhom iħassru kwalunkwe restrizzjoni fuq l-azzjonisti li jieħdu sehem fil-laqgħat permezz ta’ mezzi elettroniċi, u jaċċettaw appuntamenti ta’ prokura permezz ta’ mezzi elettroniċi. Normalment, il-kumpaniji għandhom jgħoddu wkoll in-numru eżatt ta’ voti għal kull riżoluzzjoni u jippubblikaw ir-riżultati sa 15-il jum. Il-pajjiżi tal-UE jistgħu jagħżlu li jistabbilixxu skadenzi iqsar.

Id-Direttiva (UE) 2017/828 temenda d-direttiva tal-2007, biż-żieda ta’ drittijiet addizzjonali kif ġej:

MINN META JAPPLIKAW ID-DIRETTIVI?

Id-Direttiva 2007/36/KE ilha tapplika mit-3 ta’ Awwissu 2007. Ir-regoli emendati tad-Direttiva (UE) 2017/828 ilhom japplikaw mid-9 ta’ Ġunju 2017 u kellhom isiru liġijiet fil-pajjiżi tal-UE sal-10 ta’ Ġunju 2019.

SFOND

Ara wkoll:

TERMINI EWLENIN

Tranżazzjoni ma’ partijiet relatati: tranżazzjoni bejn il-kumpanija u individwu jew entità legali oħra li magħha għandha rabta preċedenti. Eżempji huma tranżazzjonijiet ma’ azzjonisti ta’ kontroll, maniġers ewlenin jew kumpaniji li jagħmlu parti mill-istess grupp.

DOKUMENTI EWLENIN

Id-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Lulju 2007 dwar l-eżerċizzju ta’ ċerti drittijiet ta’ l-azzjonisti ta’ kumpanniji kkwotati (ĠU L 184, 14.7.2007, pp. 17-24)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2007/36/KE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Id-Direttiva (UE) 2017/828 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Mejju 2017 li temenda d-Direttiva 2007/36/KE rigward l-inkoraġġiment ta’ involviment fit-tul tal-azzjonisti (ĠU L 132, 20.5.2017, pp. 1-25)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2018/1212 tat-3 ta’ Settembru 2018 li jistabbilixxi r-rekwiżiti minimi li jimplimentaw id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2007/36/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward l-identifikazzjoni tal-azzjonisti, it-trażmissjoni tal-informazzjoni u l-faċilitazzjoni tal-eżerċizzju tad-drittijiet tal-azzjonisti (ĠU L 223, 4.9.2018, pp. 1-18)

l-aħħar aġġornament 24.02.2020