Akkreditament u sorveljanza tas-suq

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 765/2008 — li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Korpi nazzjonali ta' akkreditament

Sorveljanza tas-suq u kontrolli fuq l-importazzjoni tal-UE

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Jannar 2010.

SFOND

* TERMINI EWLENIN

Marka CE: marka li manifatturi jużaw biex jindikaw li l-oġġetti jikkonformaw mal-istandards.

Korp tal-valutazzjoni tal-konformità: korp li jwettaq attivitajiet li jinkludu l-kalibrazzjoni, l-ittestjar, l-attestazzjoni u l-ispezzjoni.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (UE) Nru 765/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 li jistabbilixxi r-rekwiżiti għall-akkreditament u għas-sorveljanza tas-suq relatati mal-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 339/93 (ĠU L 218, 13.8.2008, pp. 30-47)

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (ĠU L 11, 15.1.2002, pp. 4-17)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2001/95/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju.

Deċiżjoni Nru 768/2008/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta’ Lulju 2008 dwar qafas komuni għall-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti u li tħassar id-Deċiżjoni 93/465/KEE (ĠU L 218, 13.8.2008, pp. 82-128)

Regolament (KE) Nru 764/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-9 ta' Lulju 2008 li jistabbilixxi l-proċeduri relatati ma' l-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti legalment kummerċjalizzati fi Stat Membru ieħor u li jħassar id-Deċiżjoni Nru 3052/95/KE (ĠU L 218, 13.8.2008, pp. 21-29)

l-aħħar aġġornament 14.02.2017