Ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ ordnijiet ta’ konfiska

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/GAI — l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI KWADRU?

Din tippermetti lil awtorità ġudizzjarja f’pajjiż wieħed tal-Unjoni Ewropea (UE) jibgħat ordni biex tiġi ffriżata jew ikkonfiskata l-proprjetà direttament lil awtorità ġudizzjarja f’pajjiż tal-UE ieħor fejn din tiġi rikonoxxuta u mwettqa mingħajr formalitajiet sussegwenti.

PUNTI EWLENIN

X’inhi ordni ta’konfiska?

Din hija miżura permanenti biex il-proprjetà miksuba illegalment tittieħed mingħand il-kriminali jew il-kompliċi tagħhom.

Reati

Trażmissjoni

Rikonoxximent u eżekuzzjoni

Nuqqas ta’rikonoxximent u nuqqas ta’eżekuzzjoni

L-eżekuzzjoni ta’ ordni tista’tiġi miċħuda jekk iċ-ċertifikat ma jiġix prodott, ma jkunx komplut jew b’mod ċar ma jikkorrispondix għall-ordni. Tista’ tiġi miċħuda wkoll f’għadd ta’ sitwazzjonijiet oħra, inkluż meta:

Il-posponiment tal-eżekuzzjoni

L-eżekuzzjoni tista’ tiġi posposta f’diversi każijiet inkluż meta:

Partijiet interessati

Il-pajjiżi tal-UE jridu jiżguraw li kwalunkwe parti interessata, inklużi partijiet terzi leġittimi, ikollhom rimedji legali kontra r-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni ta’ ordni ta’ konfiska, sabiex iżommu d-drittijiet tagħhom.

MINN META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI KWADRU?

Din ilha tapplika mill-24 ta’ Novembru 2006 Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-24 ta’ Novembru 2008.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2006/783/GAI tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska (ĠU L 328, 24.11.2006, pp. 59–78)

L-emendi sussegwenti għad-Direttiva Kwadru 2006/783/GAI ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni kwadru tal-Kunsill 2003/577/JHA tat-22 ta’ Lulju 2003 dwar it-twettiq fl-Unjoni Ewropea tal-mandati li jiffriżaw xi proprjetà jew xi evidenza (ĠU L 196, 2.8.2003, pp. 45-55)

Ara l-verżjoni konsolidata

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill ibbażat fuq l-Artikolu 22 tad-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2006/783/GAI tas-6 ta’ Ottubru 2006 dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta’ rikonoxximent reċiproku għal ordnijiet ta’ konfiska (COM(2010) 428 final, 23.8.2010)

l-aħħar aġġornament 07.12.2016