Kumpens għal vittmi ta’ delitti f’pajjiżi tal-UE oħrajn

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2004/80/KE — li għandha x’taqsam ma ’kumpens għal vittmi ta’ delitti

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva għandha żewġ elementi.

Il-garanzija ta’kumpens xieraq

Il-garanzija ta’ kumpens xieraq għall-vittmi jista’ jkun diffiċli jew minħabba li:

Id-direttiva teħtieġ li l-vittmi:

Kooperazzjoni

Il-pajjiżi tal-UE kollha kienu meħtieġa jistabbilixxu skemi nazzjonali li joffru kumpens ġust u xieraq sal-1 ta’ Lulju 2005. Id-direttiva tistabbilixxi sistema ta’ kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali biex tiffaċilita l-aċċess għall-kumpens għall-vittmi madwar l-UE:

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Hija daħlet fis-seħħ fis-26 ta’ Awwissu 2004. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-1 ta’ Jannar 2006.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE tad-29 ta’ April 2004 li għandha x’taqsam ma’ kumpens għal vittmi ta’ delitti (ĠU L 261, 6.8.2004, pp. 15-18)

DOKUMENTI RELATATI

Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2006/337/KE tad-19 ta’ April 2006 li tistabbilixxi formoli standard għat-trażmissjoni ta’ applikazzjonijiet u deċiżjonijiet skond id-Direttiva tal-Kunsill 2004/80/KE dwar kumpens lil vittmi tal-kriminalità (ĠU L 125, 12.5.2006, pp. 25-30)

Direttiva 2012/29/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 li tistabbilixxi standards minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI (ĠU L 315, 14.11.2012, pp. 57-73)

l-aħħar aġġornament 08.12.2015