Assistenza reċiproka f’materji kriminali bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA’:

Konvenzjoni dwar l-Assistenza reċiproka f’Materji Kriminali bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea

Att tal-Kunsill li jistabilixxi l-Konvenzjoni dwar l-Assistenza reċiproka f’Materji Kriminali bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TAL-KONVENZJONI U TAL-ATT?

Il-konvenzjoni għandha l-għan li tinkoraġġixxi u tiffaċilita l-assistenza reċiproka bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji, tal-pulizija u tad-dwana dwar kwistjonijiet kriminali u biex ittejjeb il-pass u l-effiċjenza tal-kooperazzjoni ġudizzjarja. Hija tissupplimenta l-Konvenzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa tal-1959 dwar Assistenza Reċiproka f’Materji Kriminali u l-Protokoll tagħha tal-1978.

L-att japprova l-konvenzjoni f’isem il-pajjiżi tal-UE.

PUNTI EWLENIN

Talbiet għal assistenza reċiproka

Forom speċifiċi ta’ assistenza reċiproka

Interċettazzjoni ta’ telekomunikazzjonijiet

Regoli speċjali għal ċerti pajjiżi tal-UE

Japplikaw regoli speċjali:

MINN META JAPPLIKAW L-ATT U L-KONVENZJONI?

Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fit-23 ta’ Awwissu 2005.

SFOND

Għal iktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Kunsenji kontrollati: it-teknika li tippermetti kunsenji illeċiti jew suspettati ta’ drogi, jew sostanzi sostitwiti għalihom, li jgħaddu’l barra minn, minn ġewwa jew għal ġewwa t-territorju ta’ pajjiż wieħed jew aktar, bl-għarfien u taħt is-superviżjoni tal-awtoritajiet kompetenti tagħhom, bil-ħsieb li jidentifikaw persuni involuti fit-twettiq tar-reati.

DOKUMENTI PRINĊIPALI

Konvenzjoni stabbilita mill-Kunsill skont Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza reċiproka f’Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea — Dikjarazzjoni tal-Kunsill dwar l-Artikolu 10(9) — Dikjarazzjoni mir-Renju Unit (1) fuq l-Artikolu 20 (ĠU C 197, 12.7.2000, pp. 3-23)

Att tal-Kunsill tad-29 ta’ Mejju 2000 li jistabbilixxi skont l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea l-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka f’Materji Kriminali bejn l-Istati Membri fl-Unjoni Ewropea (ĠU C 197, 12.7.2000, pp. 1-2)

DOKUMENTI RELATATI

Protokoll stabbilit mill-Kunsill skont l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, għall-Konvenzjoni dwar l-għajnuna reċiproka f’Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 326, 21.11.2001, pp. 2-8)

Komunikazzjoni mis-Segretarju-Ġenerali tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 30(2) tal-Konvenzjoni, stabbilita mill-Kunsill skont l-Artikolu 34 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, dwar l-Assistenza Reċiproka f’Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (ĠU C 197, 12.7.2000, pp. 24-2)

l-aħħar aġġornament 10.09.2018(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.