Kooperazzjoni bejn il-pajjiżi tal-UE għall-protezzjoni tal-konsumaturi

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet fil-pajjiżi tal-UE

Kull pajjiż tal-UE jinnomina l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar ta’ liġijiet ta’ protezzjoni tal-konsumaturi li se jingħaqad man-netwerk ta’ kooperazzjoni għall-infurzar. F’kull pajjiż, uffiċċju ta’ kollegament uniku jiżgura l-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali.

In-netwerk jippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali jiskambjaw informazzjoni u jikkooperaw mal-kontropartijiet tagħhom f’pajjiżi oħra tal-UE biex iwaqqfu l-ksur tal-liġi tal-konsumaturi.

Ir-regolament ikopri sitwazzjonijiet li jinvolvu l-interessi kollettivi tal-konsumaturi u jiffaċilita l-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet biex iwaqqaf il-ksur tal-liġi tal-konsumaturi meta n-negozju u il-konsumaturi jinsabu f’pajjiżi differenti.

Id-Deċiżjoni 2007/76/KE fih rekwiżiti dwar informazzjoni, pereżempju l-informazzjoni minima li għandha tiġi inkluża fl-assistenza reċiproka* titlob u twissi, il-limiti taż-żmien li għandhom jiġu osservati, aċċess għall-informazzjoni u l-użu tal-lingwi.

Il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali tapplika għal-leġiżlazzjoni tal-konsumaturi li tkopri, pereżempju:

Assistenza reċiproka u attivitajiet tal-UE

Kull awtorità tista’ titlob assistenza minn membri tan-netwerk oħra biex jinvestigaw u jwaqqfu ksur possibbli tad-drittijiet tal-konsumaturi.

Barra minn hekk, biex twaqqaf il-ksur li jseħħ fl-istess ħin f’bosta jew fil-pajjiżi kollha tal-UE, l-awtoritajiet jistgħu:

L-ewwel minn dawn l-azzjonijiet koordinati* xirjiet mill-apps stess koperti f’logħob online.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mid-29 ta’ Diċembru 2005 bl-eċċezzjoni tar-regoli dwar l-assistenza reċiproka li ilhom japplikaw mid-29 ta’ Diċembru 2006.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Assistenza reċiproka: awtorità kompetenti f’pajjiż fejn id-drittijiet tal-konsumaturi qed jinkisru tista’ titlob lill-kontraparti tagħha fil-pajjiż fejn hu bbażat il-kummerċjant biex jipprovdi informazzjoni dwar ksur allegat jew tieħu azzjoni biex twaqqaf dan il-ksur tal-liġi.
Sweep: sett ta’ kontrolli mwettqa fuq siti tal-web fl-istess ħin biex jidentifikaw ksur tal-liġi tal-konsumaturi tal-UE f’settur partikolari. Sweeps huma kkoordinati mill-Kummissjoni Ewropea u jitwettqu fl-istess ħin minn awtoritajiet ta’ nfurzar nazzjonali f’pajjiżi parteċipanti.
Azzjonijiet koordinati: approċċ komuni tal-awtoritajiet tal-infurzar nazzjonali biex japplikaw il-liġi tal-protezzjoni tal-konsumaturi biex jindirizzaw il-ksur madwar l-Ewropa tal-liġi tal-konsumaturi. Il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa dawn l-azzjonijiet.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) (ĠU L 364, 9.12.2004, pp. 1-11)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2006/2004 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta’ valur dokumentarju.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 2017/2394 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Diċembru 2017 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 (ĠU L 345, 27.12.2071, pp. 1-26)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Ir-Regolament tal-Kummissjoni 2007/76/KE tat-22 ta’ Diċembru 2006 li jimplementa r-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi fir-rigward tal-assistenza reċiproka (ĠU L 32, 6.2.2007, pp. 192-197)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 11.06.2019