Garanziji tal-prodotti għall-konsumaturi

In-negozjanti li jbiegħu prodotti għall-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea (UE) huma obbligati li jirrimedjaw id-difetti li kienu jeżistu fiż-żmien tal-kunsinna u li jsiru evidenti fi żmien sentejn. Ir-regoli tal-UE jiggarantixxu lill-konsumaturi livell minimu ta’ protezzjoni, speċjalment jekk il-prodotti ma jilħqux l-istandards imwiegħda.

ATT

Id-Direttiva 99/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Mejju 1999 dwar ċerti aspetti tal-bejgħ ta’ oġġetti tal-konsum u garanziji assoċjati magħhom.

SOMMARJU

In-negozjanti li jbiegħu prodotti għall-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea (UE) huma obbligati li jirrimedjaw id-difetti li kienu jeżistu fiż-żmien tal-kunsinna u li jsiru evidenti fi żmien sentejn. Ir-regoli tal-UE jiggarantixxu lill-konsumaturi livell minimu ta’ protezzjoni, speċjalment jekk il-prodotti ma jilħqux l-istandards imwiegħda.

X'TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija tarmonizza dawk il-partijiet tal-liġi dwar il-kuntratti konklużi mill-konsumaturi fuq il-bejgħ ta’ prodotti li jkopru l-garanziji legali* u, sa ċertu punt inqas, il-garanziji kummerċjali* (garanziji).

PUNTI EWLENIN

TERMINI EWLENIN

* Garanzija legali: il-protezzjoni legali li għandu konsumatur jekk jinstab li prodott huwa difettuż. Din ma tiddependix fuq il-kundizzjonijiet stipulati fil-kuntratt.

* Garanzija kummerċjali: ir-rieda tal-garanti (ta’ spiss il-produttur) li jassumi r-responsabbiltà personali għal ċerti difetti f’perjodu ta’ żmien partikolari.

Għal aktar informazzjoni, ara Il-bejgħ u l-garanziji fuq is-sit elettroniku tal-Kummissjoni Ewropea.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 99/44/KE

7.7.1999

1.1.2002

ĠU L 171, 7.7.1999, p. 12-16

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali

Id-Direttiva 2011/83/UE

12.12.2011

13.12.2013

ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64-88

ATTI RELATATI

Ir-Regolament (KE) Nru 2006/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta' Ottubru 2004 dwar il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-infurzar tal-liġijiet tal-protezzjoni tal-konsumaturi (ir-Regolament dwar kooperazzjoni fil-protezzjoni tal-konsumaturi) (ĠU L 364, 9.12.2004, p. 1-11)

Id-Direttiva 2011/83/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2011 dwar drittijiet tal-konsumatur, li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 93/13/KEE u d-Direttiva 1999/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u li tħassar id-Direttiva tal-Kunsill 85/577/KEE u d-Direttiva 97/7/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ĠU L 304, 22.11.2011, p. 64-88)

Id-Direttiva tal-Kunsill 85/374/KEE tal-25 ta' Lulju 1985 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri dwar responsabbiltà għall-prodotti difettużi (ĠU L 210, 7.8.1985, p. 29-33)

l-aħħar aġġornament 09.09.2015