Il-Konvenzjoni ta’ Ġinevra dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja f’Distanza Twila

 

SOMMARJU TA’:

Konvenzjoni fuq it-tniġġis tal-arja transkonfini fuq distanza kbira

Id-Deċiżjoni 84/462/KEE dwar il-konklużjoni tal-konvenzjoni dwar it-tniġġis transkonfini tal-arja f’distanza twila

X’INHU L-GĦAN TAL-KONVENZJONI U TAD-DEĊIŻJONI?

PUNTI EWLENIN

It-tniġġis transkonfinali tal-arja fuq distanza twila huwa definit bħala r-rilaxx, direttament jew indirettament minħabba attività tal-bniedem, ta’ sustanzi fl-arja li għandhom effetti ħżiena fuq is-saħħa tal-bniedem jew tal-ambjent f’pajjiż ieħor, u li għalihom, ma tistax issir distinzjoni bejn il-kontribut ta’ sorsi ta’ emissjoni individwali jew gruppi ta’ sorsi.

B’kollox, it-8 protokolli separati li ġejjin ġew żviluppati taħt din il-konvenzjoni.

Kooperazzjoni fuq il-politika

Il-konvenzjoni teħtieġ li l-partijiet kontraenti tagħha jiżviluppaw u jimplimentaw politiki u strateġiji xierqa, b’mod partikolari sistemi ta’ mmaniġġjar tal-kwalità tal-arja.

Il-partijiet kontraenti jaqblu li jiltaqgħu regolarment (mill-inqas darba fis-sena) biex jivvalutaw il-progress li jkun sar u jikkooperaw fuq kwistjonijiet relatati mal-konvenzjoni.

Kooperazzjoni xjentifika

Il-partijiet jaqblu li jwettqu sforzi kollaborattivi fil-qasam tar-riċerka u l-iżvilupp, partikolarment biex inaqqsu l-emissjonijiet ta’ sustanzi ewlenin li jniġġsu fl-arja , għall-monitoraġġ u l-kejl tar-rati ta’ emissjonijiet u l-konċentrazzjonijiet tagħhom, kif ukoll biex jiksbu fehim tal-effetti tagħhom fuq is-saħħa u l-ambjent.

Skambju ta’ informazzjoni

Il-partijiet jaqblu li jiskambjaw informazzjoni, b’mod partikolari dwar data rigward:

Kooperazzjoni dwar il-monitoraġġ tat-tniġġis

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fis-16 ta’ Marzu 1983, 90 jum wara d-data tad-depożitu tal-24 strument ta’ ratifika, aċċettazzjoni, approvazzjoni jew adeżjoni.

SFOND

DOKUMENTI EWLENIN

Il-Konvenzjoni dwar it-tniġġis transkonfini tal-arja f’distanza twila — Riżoluzzjoni dwar it-tniġġis transkonfini tal-arja f’distanza twila (ĠU L 171,27.6.1981, pp. 13-24)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 81/462/KEE tal-11 ta’ Ġunju 1981 dwar il-konklużjoni tal-konvenzjoni dwar it-tniġġis transkonfini tal-arja f’distanza twila (ĠUL 171, 27.6.1981, pp. 11-12)

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE)2017/1757 tas-17 ta’ Lulju 2017 dwar l-aċċettazzjoni f’isem l-Unjoni Ewropea ta’ Emenda lill-Protokoll tal-1999 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tinġis Transkonfini tal-Arja Fuq Distanza Twila Sabiex Jitnaqqsu l-Aċidifikazzjoni, l-Ewtrofikazzjoni u l-Ożonu Troposferiku (ĠU L 248, 27.9.2017, pp. 3-75)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2016/768 tal-21 ta’ April 2016 dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar Tniġġis tal-Arja Transkonfinali fuq Distanza Twila li Jikkonċerna l-Metalli Tqal (ĠU L 127, tat-18.5.2016, pp. 8-20)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (EU) 2016/769 tal-21 ta’ April 2016 dwar l-aċċettazzjoni tal-Emendi għall-Protokoll tal-1998 għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfinali tal-Arja Fuq Distanza Twila li Jikkonċerna s-Sustanzi Niġġiesa Organiċi Persistenti (ĠU L127, 18.5.2016, pp. 21-31)

Id-Direttiva 2010/75/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta’ Novembru 2010 dwar l-emissjonijiet industrijali (il-prevenzjoni u l-kontroll integrati tat-tniġġis) (ĠU L 334, 17.12.2010, pp. 17-119)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2010/75/UE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE tad-19 ta’ Frar 2004 li għandha x’taqsam mal-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfini tal-Arja Li Jwassal Ħafna dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 81, 19.3.2004, pp. 35-36)

Protokoll għall-konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis Transkonfini u fit-Tul tal-Arja fuq Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 81, 19.3.2004, pp. 37-71)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/507/KE tat-13 ta’ Ġunju 2003 dwar l-adeżjoni tal-Komunità Ewropea għall-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tinġis tal-Arja Transkonfinali fit-Tul biex Titnaqqas l-Aċidifikazzjoni, l-Etrofikazzjoni u l-Ożonu ta’ ma’ Wiċċ l-Art (ĠU L 179, 17.7.2003, pp. 1-2)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar Tniġġis ta’ Arja għal Distanzi Twal Transkonfinanti sabiex titnaqqas l-aċidizzazzjoni, etrofikazzjoni u ożonu terranju (ĠU L 179, 17.7.2003, pp. 3-54)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2001/379/KE tal-4 ta’ April 2001 dwar l-approvazzjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis tal-Arja Transkonfini fuq Distanza Twila fuq il-metalli tqal (ĠU L 134, 17.5.2001, p. 40)

Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar Tniġġis tal-Arja Transkonfini fuq Distanza Twila li Tikkonċerna l-Metalli Tqal (ĠU L 134, 17.5.2001, pp. 41-64)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/686/KE tat-23 ta’ Marzu 1998 dwar il-ftehim milħuq mill-Komunità Ewropea fuq il-Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979, dwar it-tniġġis transkonfini tal-arja fuq distanza twila, rigward iżjed tnaqqis tal-emissjonijiet tal-kubrit (ĠU L 326, 3.12.1998, p. 34)

Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis transkonfini fuq distanza twila, rigward iżjed tnaqqis tal-emissjonijiet tal-kubrit (ĠU L 326, 3.12.1998, pp. 35-56)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 93/361/KEE tas-17 ta’ Mejju 1993 dwar l-adeżjoni tal-Komunità għall-protokoll tal-Konvenzjoni ta’ Ġinevra tal-1979 dwar Tniġġis tal-Arja tat-Transkonfini fuq Medda Twila li tikkonċerna l-kontroll ta’ emissjonijiet ta’ ossidi tan-nitroġenu jew il-flussi tat-transkonfini tagħhom (ĠU L 149, 21.6.1993, pp. 14-15)

Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġis tal-Arja fuq Medda fit-Tul Transfruntieri li tikkonċerna l-kontroll tal-emissjonijiet tal-ossidi tan-nitroġenu jew il-flussi transfruntiera tagħhom (ĠU L 149, 21.6.1993, pp. 16-26)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 86/277/KEE tat-12 ta’ Ġunju 1986 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar Tniġġis tal-Arja Transkonfini f’Distanza Kbira dwar l-iffinanzjar fit-tul tal-programm ta’ koperazzjoni li jimmonitorja u jevalwa t-trażmissjoni f’distanza kbira ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja fl-Ewropa (EMEP) (ĠU L 181, 4.7.1986, p. 1)

Il-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar Tniġġis tal-Arja Transkonfini f’Distanza Kbira dwar l-iffinanzjar fit-tul tal-programm ta’ koperazzjoni li jimmonitorja u jevalwa t-trażmissjoni f’distanza kbira ta’ sustanzi li jniġġsu l-arja fl-Ewropa (EMEP) (ĠU L 181, 4.7.1986, pp. 2-5)

l-aħħar aġġornament 08.09.2020