Protezzjoni tal-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġis

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2006/118/KE dwar il-protezzjoni ta’ l-ilma ta’ taħt l-art kontra t-tniġġiż u d-deterjorament (Direttiva dwar l-ilma ta’ taħt l-art)

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-Direttiva tinkludi:

L-istat kimiku tal-ilma ta’ taħt l-art

L-ilma ta’ taħt l-art ikun ikkunsidrat li għandu stat kimiku tajjeb meta:

Il-preżenza ta’ pollutanti fl-ilma ta’ taħt l-art

Il-prevenzjoni u l-limitazzjoni ta’ skariku ta’ pollutanti

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mis-16 ta’ Jannar 2007. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha f’liġi nazzjonali sas-16 ta’ Jannar 2009.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-12 ta’ Diċembru 2006 dwar il-liċenzji tas-sewqan (ĠU L 372, 27.12.2006, p. 18).

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 90/428/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENT RELATAT

Id-Direttiva 2000/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2000 li tistabbilixxi qafas għal azzjoni Komunitarja fil-qasam tal-politika tal-ilma (ĠU L 327, 22.12.2000, p. 1.)

Ara l-verżjoni konsolidata

l-aħħar aġġornament 01.03.2017