Il-Konvenzjoni ta’ Barċellona għall-protezzjoni tal-Mediterran

 

SOMMARJU TA’:

Il-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis (il-Konvenzjoni ta’ Barċellona)

Il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran (il-Konvenzjoni ta’ Barċellona emendata)

Il-Protokoll għall-prevenzjoni tat-tniġġis tal-Baħar Mediterran bir-rimi tal-iskart minn bastimenti u vetturi tal-ajru (Protokoll dwar id-dumping)

Id-Deċiżjoni 77/585/KEE li tikkonkludi l-Konvenzjoni għall-protezzjoni tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis u l-Protokoll għall-prevenzjoni tat-tniġġis tal-Baħar Mediterran bir-rimi tal-iskart minn bastimenti u vetturi tal-ajru

Il-Protokoll dwar il-ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ta’ oriġini terrestri (Protokoll dwar it-Tniġġis minn Oriġini Terrestri)

L-Emendi għall-Protokoll dwar il-ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ta’ oriġini terrestri

Id-Deċiżjoni 1999/801/KE fejn ġew aċċettati l-emendi għall-Protokoll dwar il-ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ta’ oriġini terrestri

Id-Deċiżjoni 83/101/KEE li tikkonkludi l-Protokoll dwar il-ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ta’ oriġini terrestri

Il-Protokoll dwar żoni protetti b’mod speċjali u d-diversità bijoloġika fil-Mediterran (Protokoll dwar Żoni Protetti b’mod Speċjali u d-Diversità Bijoloġika)

Id-Deċiżjoni 84/132/KEE dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jikkonċerna żoni speċjalment protetti tal-Mediterran

Id-Deċiżjoni 1999/800/KE dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jikkonċerna żoni protetti b’mod speċjali u d-diversità bijoloġika fil-Mediterran, u dwar l-aċċettazzjoni tal-annessi għal dak il-Protokoll (il-Konvenzjoni ta’ Barċellona)

Il-Protokoll dwar kooperazzjoni fil-prevenzjoni ta’ tniġġis minn bastimenti u, fil-każ ta’ emerġenzi, il-ġlieda kontra t-tniġġis tal-Baħar Mediterran (Protokoll ta’ Prevenzjoni u ta’ Emerġenza)

Id-Deċiżjoni 2004/575/KE dwar il-konklużjoni tal-Protokoll għall-Konvenzjoni ta’ Barċellona għall-protezzjoni tal-Baħar Mediterran kontra t-Tniġġis, dwar kooperazzjoni għall-prevenzjoni tat-tniġġis minn vapuri u, f’każijiet ta’ emerġenza, għall-ġlieda kontra t-tniġġis tal-Baħar Mediterran

Il-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona tal-Kosta fil-Mediterran (Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona tal-Kosta)

Id-Deċiżjoni 2010/631/UE rigward il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali fil-Mediterran għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran

Il-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu (Protokoll dwar l-Offshore)

Id-Deċiżjoni 2013/5/UE dwar l-adeżjoni tal-UE għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu

X’INHU L-GĦAN TAL-KONVENZJONI, TAD-DEĊIŻJONIJIET U TAL-PROTOKOLLI?

PUNTI EWLENIN

Il-Konvenzjoni ta’ Barċellona

L-għanijiet tal-konvenzjoni huma:

Il-Partijiet Kontraenti tal-konvenzjoni jimpenjaw ruħhom li:

Dan ġie emendat fl-1995. L-emendi ewlenin ikkonċernaw:

Il-konvenzjoni għandha 7 protokolli annessi magħha:

Protokoll dwar id-Dumping

Protokoll ta’ Prevenzjoni u ta’ Emerġenza

Protokoll dwar it-Tniġġis minn Oriġini Terrestri

Il-Protokoll dwar Żoni Protetti b’mod Speċjali u d-Diversità Bijoloġika

Protokoll dwar l-Offshore

Il-Protokoll dwar l-Iskart Perikoluż

Il-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona tal-Kosta

L-UE hija parti għall-protokolli kollha msemmija hawn fuq minbarra l-Protokoll dwar l-Iskart Perikoluż.

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Status Ambjentali Tajjeb: definit fid-Direttiva Kwadru tal-UE dwar l-Istrateġija Marina (id-Direttiva 2008/56/KE – ara s-sommarju) bħala l-istatus ambjentali ta’ ilmijiet marini fejn dawn jikkostitwixxu oċeani u ilmijiet ekoloġikament diversi u dinamiċi li jkunu nodfa, b’saħħithom u produttivi fil-kondizzjonijiet intrinsiċi tagħhom, u fejn l-użu tal-ambjent marin huwa f’livell li jkun sostenibbli, u li b’hekk jissalvagwardja l-potenzjal għall-użi u attivitajiet minn ġenerazzjonijiet attwali u futuri.
Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali: proċess dinamiku għall-ġestjoni u l-użu sostenibbli taż-żoni kostali, filwaqt li jitqiesu fl-istess ħin il-fraġilità tal-ekosistemi u l-pajsaġġi kostali, id-diversità tal-attivitajiet u l-użi, l-interazzjonijiet bejn dawn tal-aħħar, il-vokazzjoni marittima ta’ xi wħud minn dawn tal-aħħar, u l-impatt tagħhom kemm fuq l-art kif ukoll fuq il-baħar.

DOKUMENTI EWLENIN

Il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis (il-Konvenzjoni ta’ Barċellona) (ĠU L 240, 19.9.1977, pp. 3-11)

Il-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Ambjent Marittimu u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran (il-Konvenzjoni ta’ Barċellona emendata)

Il-Protokoll għall-prevenzjoni tat-tniġġis tal-Baħar Mediterran bir-rimi tal-iskart minn bastimenti u vetturi tal-ajru (ĠU L 240, 19.9.1977, pp. 12-34)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 77/585/KEE tal-25 ta’ Lulju 1977 li tikkonkludi l-Konvenzjoni għall-protezzjoni tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis u l-Protokoll għall-prevenzjoni tat-tniġġis tal-Baħar Mediterran bir-rimi tal-iskart minn bastimenti u vetturi tal-ajru (ĠU L 240, 19.9.1977, pp. 1-2)

Il-Protokoll dwar il-ħarsien tal-baħar Mediterran mit-tniġġis ta’ oriġini terrestri (ĠU L 67, 12.3.1983, pp. 3-18)

Emendi għall-Protokoll dwar il-ħarsien tal-baħar Mediterran mit-tniġġis ta’ oriġini terrestri (ĠU L 322, 14.12.1999, pp. 20-31)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/801/KE tat-22 ta’ Ottubru 1999 fejn ġew aċċettati l-emendi għall-Protokoll dwar il-protezzjoni mit-tniġġis tal-baħar Mediterran minn għejun fuq l-art. (Konvenzjoni ta’ Barċellona)14.12.1999, pp. 18-31)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 83/101/KEE tat-28 ta’ Frar 1983 li tikkonkludi l-Protokoll dwar il-ħarsien tal-Baħar Mediterran kontra tniġġis minn sorsi bbażati fuq l-art (ĠU L 67, 12.3.1983, pp. 1-2)

Il-Protokoll dwar żoni protetti b’mod speċjali u d-diversità bijoloġika fil-Mediterran (ĠU L 322, 14.12.1999, pp. 3-17)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 84/132/KEE tal-1 ta’ Marzu 1984 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jikkonċerna żoni speċjalment protetti tal-Mediterran (ĠU L 68, 10.3.1984, pp. 36-37)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 1999/800/KE tat-22 ta’ Ottubru 1999 dwar il-konklużjoni tal-Protokoll li jikkonċerna żoni protetti b’mod speċjali u d-diversità bijoloġika fil-Mediterran, u dwar l-aċċettazzjoni tal-annessi ta’ dak il-Protokoll (Konvenzjoni ta’ Barċellona) (ĠU L 322, 14.12.1999, pp. 1-2)

Il-Protokoll dwar kooperazzjoni fil-prevenzjoni ta’ tniġġis minn bastimenti u, fil-każ ta’ emerġenzi, il-ġlieda kontra t-tniġġis tal-Baħar Mediterran (ĠU L 261, 6.8.2004, pp. 41-46)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/575/KE tad-29 ta’ April 2004 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll għall-Konvenzjoni ta’ Barċellona għall-Protezzjoni tal-baħar Mediterran kontra t-Tniġġis, dwar koperazzjoni għall-prevenzjoni tat-tniġġis minn vapuri u, f’każijiet ta’ emerġenza, għall-ġlieda kontra t-tniġġis tal-Baħar Mediterran (ĠU L 261, 6.8.2004, p. 40)

Il-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona tal-Kosta fil-Mediterran (ĠU L 34, 4.2.2009, pp. 19-28)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2010/631/UE tat-13 ta’ Settembru 2010 rigward il-konklużjoni, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali fil-Mediterran għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran (ĠU L 279, 23.10.2010, pp. 1-2)

Il-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu (ĠU L 4, 9.1.2013, pp. 15-33)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/5/UE tas-17 ta’ Diċembru 2012 dwar l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Protokoll dwar il-Ħarsien tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis ikkaġunat mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u s-sottoswol tiegħu (ĠU L 4, 9.1.2013, pp. 13-14)

DOKUMENTI RELATATI

Notifika dwar id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll għall-Protezzjoni tal-Baħar Mediterran mit-tniġġis li jirriżulta mill-esplorazzjoni u l-isfruttament tal-blata kontinentali, qiegħ il-baħar u l-art ta’ taħtu għall-Konvenzjoni għall-Protezzjoni tal-Ambjent tal-Baħar u r-Reġjun Kostali tal-Mediterran (ĠU L 187 , 6.7.2013, p. 1)

Avviż rigward id-dħul fis-seħħ tal-Protokoll dwar il-Ġestjoni Integrata taż-Żona Kostali fil-Mediterran għall-Konvenzjoni għall-Ħarsien tal-Ambjent tal-Baħar u tar-Reġjun Kostali tal-Mediterran (ĠU L 242, 20.9.2011, p. 1)

l-aħħar aġġornament 30.06.2020