L-ilma tax-xorb — standards essenzali tal-kwalità

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 98/83/KE — kwalità tal-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem

X’INHU L-GĦAN TA’ DIN ID-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mill-25 ta’ Diċembru 1998. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-25 ta’ Diċembru 2000.

ŻVILUPP RELATAT

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

* TERMINI EWLENIN

Ilma għall-konsum mill-bniedem: ilma fl-istat oriġinali tiegħu jew wara li jkun sarlu trattament, maħsub għax-xorb, it-tisjir, it-tħejjija tal-ikel u skopijiet oħra domestiċi. Huwa jista’ jiġi fornut minn vit, tanker, flixkun jew kontenitur.

DOKUMENT EWLIENI

Direttiva tal-Kunsill 98/83/KE tat-3 ta’ Novembru 1998 dwar il-kwalità ta’ l-ilma maħsub għall-konsum mill-bniedem (ĠU L 330, 5.12.1998, p. 32-54)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 98/83/KE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 20.02.2017