It-tneħħija u r-rimi ta' installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn mill-kosta li ma għadhomx jintużaw

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Komunikazzjoni (COM(98) 49 final) – it-tneħħija u r-rimi ta' installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn mill-kosta li ma għadhomx jintużaw

X’INHU L-GĦAN TAL-KOMUNIKAZZJONI?

Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tipproteġi l-ambjent billi tnaqqas it-tniġġis minn installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn mill-kosta li ma għadhomx jintużaw.

PUNTI EWLENIN

Madankollu m’hemm ebda qafas legali komuni speċifiku f’dan il-qasam. Barra minn hekk, dawn il-Konvenzjonijiet jindirizzaw biss standards minimi. Il-pajjiżi individwali jistgħu jimponu kundizzjonijiet aktar strinġenti.

DOKUMENT EWLIENI

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Kunsill u lill-Parlament Ewropew dwar it-tneħħija u r-rimi ta' installazzjonijiet taż-żejt u tal-gass lil hinn mill-kosta li ma għadhomx jintużaw (COM(98) 49 final, 18.2.1998)

l-aħħar aġġornament 23.02.2017