Kontabilità ċara għal kumpaniji tal-istat

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE — akkontabilità ċara għal kumpaniji statali

X'INHU L-GĦAN TA' DIN ID-DIRETTIVA?

Din għandha l-għan li tiżgura t-trasparenza f’relazzjonijiet finanzjarji bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea (UE) u kumpaniji statali sabiex tiżgura li jkun hemm kompetizzjoni ġusta ma’, u ebda diskriminazzjoni kontra, kumpaniji privati.

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE hi l-verżjoni kodifikata ta’ att oriġinali (Direttiva 80/723/KEE), u l-emendi sussegwenti tiegħu. Ilha tapplika mill-20 ta’ Diċembru 2006. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporaw id-direttiva oriġinali, id-Direttiva 80/723/KE fil-liġi nazzjonali sal-31 ta’ Diċembru 1981.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

* TERMINI EWLENIN

tpaċija ta’ telf: terminu tal-kontabilità li permezz tiegħu, jekk jiġi rreġistrat telf, dan jiġi stabbilit kontra oġġett profitabbli sabiex jiġi kkanċellat l-effett tiegħu.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/111/KE tas-16 ta’ Novembru 2006 dwar it-trasparenza tar-relazzjonijiet finanzjarji bejn l-Istati Membri u l-impriżi pubbliċi kif ukoll dwar it-trasparenza finanzjarja fi ħdan ċerti impriżi (Verżjoni kodifikata) (ĠU L 318, 17.11.2006, pp. 17–25)

l-aħħar aġġornament 14.11.2016