Linji gwida dwar il-kunċett tal-effett fuq il-kummerċ

 

SOMMARJU TA’:

Linji gwida dwar il-kunċett tal-effett fuq il-kummerċ li jinsabu fl-Artikoli 101 u 102 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAL-LINJI GWIDA?

PUNTI EWLENIN

MINN META JAPPLIKAW IL-LINJI GWIDA?

Dawn ilhom japplikaw mis-27 ta’ April 2004.

SFOND

Ara wkoll:

TERMINI EWLENIN

Kartelli: grupp ta’ kumpaniji simili iżda indipendenti li jingħaqdu flimkien biex jistabbilixxu l-prezzijiet, jillimitaw il-produzzjoni jew jaqsmu s-swieq jew il-konsumaturi bejniethom.
Ftehimiet vertikali: ftehimiet bejn ditti li joperaw f’livelli differenti tal-katina ta’ provvista, pereżempju, meta kumpanija tforni l-materjali ta’ produzzjoni lil kumpanija oħra.
Ftehimiet orizzontali: ftehimiet bejn ditti f’kompetizzjoni.
Stabbiliment: il-libertà tan-negozji (kemm jekk ikunu individwi li jaħdmu għal rashom kif ukoll jekk ikunu professjonisti jew persuni ġuridiċi, bħal ditti) li jkunu qed joperaw legalment f’pajjiż wieħed tal-UE biex iwettqu attività ekonomika b’mod stabbli u kontinwu f’pajjiż ieħor tal-UE.

DOKUMENT EWLIENI

Avviż tal-Kummissjoni — Linji gwida dwar il-kunċett tal-effett fuq il-kummerċ li jinsabu fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU C 101, 27.4.2004, pp. 81-96)

DOKUMENTI RELATATI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — It-Tielet Parti — Politika u azzjonijiet interni tal-Unjoni — Titolu VII — Regoli komuni fuq il-kompetizzjoni, fuq it-tassazzjoni u l-approssimazzjoni tal-liġijiet — Kapitolu 1 — Regoli li jirregolaw il-kompetizzjoni — Taqsima 1 — Regoli li japplikaw għal impriżi — Artikolu 101 (ex Artikolu 81 TKE) (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 88-89)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — It-Tielet Parti — Politika u azzjonijiet interni tal-Unjoni — Titolu VII — Regoli komuni fuq il-kompetizzjoni, fuq it-tassazzjoni u l-approssimazzjoni tal-liġijiet — Kapitolu 1 — Regoli li jirregolaw il-kompetizzjoni — Taqsima 1 — Regoli li japplikaw għal impriżi — Artikolu 102 (ex Artikolu 82 KE) (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 89)

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2002 fuq l-implimentazzjoni tar-regoli tal-kompetizzjoni mniżżlin fl-Artikoli 81 u 82 tat-Trattat (ĠU L 1, 4.1.2003, pp. 1-25)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1/2003 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 29.05.2020