Invenzjonijiet bijoteknoloġiċi: protezzjoni legali

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 98/44/KE — il-protezzjoni legali tal-invenzjonijiet bijoteknoloġiċi

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din tarmonizza l-liġijiet nazzjonali dwar il-privattivi rigward invenzjonijiet bijoteknoloġiċi.

Hija tispeċifika dawk l-invenzjonijiet li għandhom il-jedd għal privattiva għal raġunijiet etiċi u dawk li m’għandhomx.

PUNTI EWLENIN

Fl-2012, il-Kummissjoni Ewropea stabbiliet grupp espert biex jeżamina l-iżvilupp tekniku u l-implikazzjonijiet tal-liġijiet dwar il-privattivi fil-qasam tal-bijoteknoloġija u l-inġinerija ġenetika. Il-grupp jassisti lill-Kummissjoni fir-rappurtar tal-obbligi tagħha skont id-Direttiva 98/44/KE.

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Ilha tapplika mit-30 ta’ Lulju 1998. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sat-30 ta’ Lulju 2000. Illum il-ġurnata, ir-regoli huma implimentati fil-leġiżlazzjoni tal-pajjiżi kollha tal-UE.

SFOND

Il-protezzjoni ta’ invenzjonijiet bijoteknoloġiċi

TERMINI EWLENIN

* Materjal bijoloġiku: kull materjal li jkun fih tagħrif ġenetiku u jkun kapaċi li jirriproduċi lilu nnifsu jew jiġi prodott f’sistema bijoloġika.

* Proċess bijoloġiku: proċess għall-produzzjoni tal-pjanti u l-annimali huwa essenzjalment bijoloġiku jekk jikkonsisti fl-intier tiegħu minn fenomeni naturali bħalma huma l-inkroċjar jew l-għażla

ATT

Id-Direttiva 98/44/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Lulju 1998 dwar il-protezzjoni legali ta’ invenzjonijiet bijoteknoloġiċi (ĠU L 213, 30.7.1998, p. 13–21)

l-aħħar aġġornament 21.03.2016