Il-Kumitat tal-Politika Ekonomika tal-UE

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/604/KE — il-kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-Politika Ekonomika

X’INHU L-GĦAN TAD-DEĊIŻJONI?

PUNTI EWLENIN

Il-ħidma tal-kumitat

Kompożizzjoni u operat

MINN META TAPPLIKA D-DEĊIŻJONI?

Din ilha tapplika mit-12 ta’ Ottubru 2000.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Deċiżjoni tal-Kunsill 2000/604/KE tad-29 ta' Settembru 2000 dwar il-kompożizzjoni u l-istatuti tal-Kumitat tal-Politika Ekonomika (ĠU L 257, 11.10.2000, pp. 28–31)

L-emendi suċċessivi għad-Deċiżjoni 2000/604/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 11.04.2017