Sorveljanza tal-politiki baġitarji

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1466/97 -it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika

Objettivi baġitarji ta' terminu medju

Sorveljanza multilaterali: programmi ta' stabbiltà u konverġenza

Eżaminazzjoni tal-programmi ta' stabbiltà u ta' konverġenza

L-evitar ta' defiċit eċċessiv: il-mekkaniżmu ta' twissija bikrija

Gwida tal-Kummissjoni Ewropea

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mill-1 ta' Lulju 1998.

SFOND

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1466/97 tas-7 ta' Lulju 1997 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ta' pożizzjonijiet ta' budget u s-sorveljanza u l-koordinazzjoni ta' politika ekonomika (ĠU L 209, 2.8.1997, pp. 1–5)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1466/97 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) Nru 1173/2011 tal-Parlament Ewropew u ta-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar l-infurzar effettiv tas-sorveljanza baġitarja fiż-żona tal-euro (ĠU L 306, 23.11.2011, pp. 1–7)

Ir-Regolament (UE) Nru 1174/2011 tal-Parlament Ewropew u ta-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar miżuri ta’ infurzar biex jikkoreġu żbilanċi makroekonomiċi eċċessivi fiż-żona tal-euro (ĠU L 306, 23.11.2011, pp. 8-11)

Ir-Regolament (UE) Nru 1176/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Novembru 2011 dwar il-prevenzjoni u l-korrezzjoni tal-iżbilanċi makroekonomiċi (ĠU L 306, 23.11.2011, pp. 25-32)

Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru1177/2011 tat-8 ta' Novembru 2011 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1467/97 dwar li titħaffef u li tiġi ċċarata l-implimentazzjoni tal-proċedura ta' defiċit eċċessiv (ĠU L Nru 306, 23.11.2011 p. 33–40)

Id-Direttiva tal-Kunsill 2011/85/UE tat-8 ta’ Novembru 2011dwar ir-rekwiżiti għal oqfsa baġitarji tal-Istati Membri (ĠU L 306, 23.11.2011, pp. 41-47)

Ir-Regolament (UE) Nru 472/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Mejju 2013 dwar it-tisħiħ tas-sorveljanza ekonomika u baġitarja tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro li jesperjenzaw jew ikunu mhedda b’diffikultajiet gravi fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom (ĠU L 140, 27.5.2013, p. 1–10)

Ir-Regolament (UE) Nru 473/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta' Mejju 2013dwar dispożizzjonijiet komuni għall-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji u l-iżgurar tal-korrezzjoni tad-defiċit eċċessiv tal-Istati Membri fiż-żona tal-euro. [ĠU L 140, 27.5.2013, pp. 11–23)

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Bank Ċentrali Ewropew, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lill-Bank Ewropew tal-Investiment - L-aħjar użu tal-flessibbiltà fir-regoli eżistenti tal-Patt tal-Istabbiltà u t-Tkabbir (COM(2015) 12 final, 13.1.2015)

l-aħħar aġġornament 18.04.2017