Suq intern u għajnuna mill-Istat — servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Ir-regolament OSP jistabbilixxi:

Kamp ta’ applikazzjoni

Ir-regolament japplika għas-servizzi tat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-karozza tal-linja u bil-ferrovija. Madankollu, il-pajjiżi tal-UE jistgħu wkoll japplikawh għat-trasport pubbliku tal-passiġġieri bil-passaġġi fuq l-ilma interni u l-ilmijiet tal-baħar nazzjonali.

Kuntratti għal servizzi pubbliċi u regoli ġenerali

Għoti ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku

Kuntratti ta’ servizz pubbliku fis-settur ferrovjarju

Ir-Regolament (UE) 2016/2338 emenda dan ir-regolament billi introduċa l-prinċipju ta’ għoti kompetittiv anke għal kuntratti ta’ servizz pubbliku fis-settur tal-ferrovija, li qabel kien eskluż. Ġew permessi perjodi twal ta’ tranżizzjoni sabiex l-awtoritajiet u l-operaturi jkunu jistgħu jadattaw għar-regoli l-ġodda.

L-għoti dirett ta’ kuntratti ferrovjarji jibqa’ possibbli f’ċirkostanzi eċċezzjonali u f’dawk definiti sew, l-aktar fejn:

Perjodu ta’ tranżizzjoni

Għotjiet diretti inkondizzjonati ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku bil-ferrovija mhux se jibqgħu jkunu possibbli mill-25 ta’ Diċembru 2023.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mit-3 ta’ Diċembru 2009, ħlief għall-Artikolu 5 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ servizz pubbliku, li ilu japplika mit-3 ta’ Diċembru 2019.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq u li jħassar ir-Regolamenti tal-Kunsill (KEE) Nri 1191/69 u 1107/70 (ĠU L 315, 3.12.2007, pp. 1-13)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1370/2007 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, pp. 1-64)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Id-Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, pp. 65-242)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Id-Direttiva 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist minn entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u postali u li tħassar id-Direttiva 2004/17/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, pp. 243-374)

Ara l-verżjoni konsolidata.

Komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar il-linji gwida interpretattivi li jikkonċernaw ir-Regolament (KE) Nru 1370/2007 dwar servizzi pubbliċi tat-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq (ĠU L 92, 29.3.2014, pp. 1-21)

l-aħħar aġġornament 01.10.2019