Sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 219/2007, l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema tal-UE għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR)

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN DWAR IL-JU SESAR

Il-kisbiet tas-SESAR JU s’issa jinkludu:

Mill-2014 ’il quddiem, il-fokus tal-programm ta’ SESAR JU Riċerka u Innovazzjoni (R & I) huwa fuq oqsma bħal:

Finanzjament

Il-kontribuzzjoni tal-UE għall-fażi ta’ żvilupp tas-SESAR hija ta’ EUR 700 miljun taħt il-programmi TEN-T u FP7, ikkomplementata b’EUR 585 miljun taħt il-programm Orizzont 2020. Sabiex jittieħed kont tat-tul tal-programm Orizzont 2020, is-sejħiet għal proposti kollha tas-SESAR iridu jitnedew sal-31 ta’ Diċembru 2020.

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Huwa daħal fis-seħħ fit-3 ta’ Marzu 2007.

SFOND

Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 ħoloq is-SESAR JU. Ir-regolament ġie emendat darbtejn, fl-2008 (Regolament (KE) Nru 1361/2008) u għal darb’ oħra fl-2014 (Regolament (UE) Nru 721/2014), meta t-tul ta’ żmien tas-SESAR JU ġie estiż sal-2024

ATT

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 219/2007 tas-27 ta’ Frar 2007 dwar l-istabbiliment ta’ Impriża Konġunta għall-iżvilupp tas-sistema Ewropea ta’ ġenerazzjoni ġdida għall-ġestjoni tat-traffiku tal-ajru (SESAR) (ĠU L 64, 2.3.2007, p. 1–11)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 219/2007 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal skopijiet ta’ referenza.

l-aħħar aġġornament 08.02.2016