Il-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 96/67/KE dwar l-aċċess għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Is-servizzi* ta’ groundhandling fl-ajruporti tal-Unjoni Ewropea (UE) fejn qed jingħata aċċess jinkludu dawk li jippermettu lil-linji tal-ajru jwettqu attivitajiet ta’ trasport bl-ajru (gwida dwar it-taxiing, tindif, riforniment ta’ fjuwil, servizzi tal-bagalji, eċċ.).

Id-direttiva tapplika għall-ajruporti kollha tal-UE miftuħa għat-traffiku kummerċjali li t-traffiku annwali tagħhom ma jkunx inqas minn 2 miljun moviment ta’ passiġġier jew 50,000 tunnellata ta’ merkanzija.

PUNTI EWLENIN

Il-korp ta’ amministrazzjoni ta’ ajruport*, dak li juża l-ajruport* jew il-fornitur tas-servizzi ta’ groundhandling* għandu, taħt is-superviżjoni tal-awditur maħtur, jissepara b’mod rigoruż il-kontijiet tal-attivitajiet ta’ groundhandling tagħhom mill-kontijiet tal-attivitajiet l-oħra tagħhom.

B’mod parallel, il-pajjiż tal-UE:

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mill-14 ta’ Novembru 1996 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sal-25 ta’ Ottubru 1997.

SFOND

Din id-direttiva pprevediet skeda ta’ implimentazzjoni gradwali skont jekk kinux involuti servizzi ta’ awtoforniment ta’ jew servizzi ta’ mmaniġġar ta’ partijiet terzi. Mill-1 ta’ Jannar 2001, id-direttiva bdiet tapplika għal kwalunkwe ajruport li jinsab fit-territorju ta’ pajjiż tal-UE li fih it-traffiku annwali ma jkunx inqas minn 2 miljun moviment ta’ passiġġier jew 50,000 tunnellata ta’ merkanzija.

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Il-groundhandling: ikopri varjetà wiesgħa ta’ servizzi meħtieġa mil-linji tal-ajru sabiex joperaw it-titjiriet. Dawn is-servizzi jinkludu oqsma bħall-manutenzjoni, il-ġestjoni tal-fjuwil u tal-merkanzija. Il-groundhandling ikopri wkoll servizzi bħalma huma ċ-check-in tal-passiġġieri, il-catering, l-immaniġġar tal-bagalji u t-trasport fl-ajruport innifsu.
Il-korp ta’ amministrazzjoni ta’ ajruport: il-korp responsabbli mill-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-infrastrutturi tal-ajruport u mis-superviżjoni u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet imwettqa minn operaturi differenti.
Dak li juża l-ajruport: persuna fiżika jew ġuridika li ġġorr passiġġieri, posta jew merkanzija bl-ajru.
Fornitur tas-servizzi ta’ groundhandling: persuna fiżika jew ġuridika li tipprovdi lill-partijiet terzi kategorija waħda jew aktar ta’ servizzi ta’ groundhandling.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE tal-15 ta’ Ottubru 1996 dwar l-aċċess għas-suq tal-groundhandling fl-ajruporti tal-Komunità (ĠU L 272, 25.10.1996, pp. 36-45)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva tal-Kunsill 96/67/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 28.02.2020