Is-sikurezza fit-toroq: liċenzji tas-sewqan

 

SOMMARJU TA’

Id-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

PUNTI EWLENIN

Id-direttiva tagħmel dan li ġej.

Ir-rikonoxximent reċiproku ta’ kwalifiki

Il-liċenzji maħruġa minn pajjiżi tal-UE għandhom ikunu rikonoxxuti b’mod reċiproku. Dawn li ġejjin huma l-kategoriji ta’ liċenzji tas-sewqan:

Fid-Deċiżjoni (UE) 2016/1945 hemm tabella ta’ ekwivalenzi bejn dawn il-kategoriji u dawk stabbiliti f’liċenzji li jkunu nħarġu f’pajjiżi tal-UE qabel din id-direttiva.

Kundizzjonijiet għall-ħruġ tal-liċenzji

L-eżaminaturi tal-liċenzji tas-sewqan

Emendi wara t-tifqigħa tal-pandemija tal-COVID-19

MINN META BDIET TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mid-19 ta’ Jannar 2007 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sad-19 ta’ Jannar 2011. Il-pajjiżi tal-UE kellhom japplikaw ir-regoli tad-Direttiva mid-19 ta’ Jannar 2013.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2006/126/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar il-liċenzji tas-sewqan (Tfassil mill-ġdid) (ĠU L 403, 30.12.2006, pp. 18-60)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 2006/126/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2020/698 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2020 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi u temporanji fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 u rigward it-tiġdid jew l-estensjoni ta’ ċerti ċertifikati, liċenzji u awtorizzazzjonijiet u l-posponiment ta’ ċerti kontrolli perjodiċi u taħriġ perjodiku f’ċerti oqsma tal-leġislazzjoni dwar it-trasport (ĠU L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni (UE) 2016/1945 tal-14 ta’ Ottubru 2016 dwar l-ekwivalenzi bejn kategoriji ta’ liċenzji tas-sewqan (ĠU L 302, 9.11.2016, p. 62-162)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 575/2014 tas-27 ta’ Mejju 2014 li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 383/2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi fir-rigward ta’ liċenzji tas-sewqan li jinkludu mezzi għall-ħażna (mikroċipp) (ĠU L 159, 28.5.2014, pp. 47-49)

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 383/2012 tal-4 ta’ Mejju 2012 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi fir-rigward ta’ liċenzji tas-sewqan li jinkludu mezzi għall-ħażna (mikroċipp) (ĠU L 120, 5.5.2012, pp. 1-11)

Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 22.09.2020