Servizzi tat-telekomunikazzjoni bi prezzijiet li jintlaħqu - drittijiet tal-utenti

L-Unjoni Ewropea (UE) tfittex li tiżgura d-disponibbiltà ta’ sett minimu ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ta’ kwalità tajba aċċessibbli għall-utenti kollha bi prezz li jintlaħaq, filwaqt li tnaqqas it-tfixkil tas-suq.

ATT

Direttiva 2002/22/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-7 ta’ Marzu 2002 dwar servizz universali u d-drittijiet ta’ l-utenti li jirrelataw ma’ networks u servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi (Direttiva Servizz Universali).

SOMMARJU

L-Unjoni Ewropea (UE) tfittex li tiżgura d-disponibbiltà ta’ sett minimu ta’ servizzi ta’ komunikazzjonijiet elettroniċi ta’ kwalità tajba aċċessibbli għall-utenti kollha bi prezz li jintlaħaq, filwaqt li tnaqqas it-tfixkil tas-suq.

X’TAGĦMEL DIN ID-DIRETTIVA?

Id-Direttiva dwar is-“servizz universali” tiżgura regoli speċifiċi għad-dispożizzjoni ta’ servizzi ta’ komunikazzjoni elettroniċi fl-UE. F’dan il-kunest, din:

PUNTI EWLENIN

Obbligi tas-servizz universali

Il-pajjiżi tal-UE għandhom jiżguraw li:

Biex jiġu bbilanċjati l-ispejjeż netti li l-fornituri tas-servizzi jġarrbu bħala riżultat tal-provvediment ta’ servizz universali (li mhux dejjem iħalli profitt), il-pajjiżi tal-UE jistgħu jintroduċu mekkaniżmi biex jikkumpensaw għalihom.

Interessi u drittijiet tal-utenti

Il-konsumaturi għandhom jirċievu informazzjoni li tippermettilhom jifhmu s-servizzi li jabbonaw għalihom. Il-kuntratti għandhom: i) jipprovdu informazzjoni dwar l-istandards minimi ta’ kwalità tas-servizz kif ukoll dwar il-kumpens u r-rifużjonijiet jekk dawn il-livelli ma jintlaħqux, ii) isemmgħu d-dritt li jkunu elenkati f’direttorji tat-telefown disponibbli għall-abbonati u iii) jinkludu informazzjoni ċara dwar il-kriterji kwalifikattivi għal offerti promozzjonali.

Id-Direttiva tippermetti wkoll għal:

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA

Mill-24 ta’ Frar 2002 ’il quddiem.

SFOND

Id-direttiva hija parti mill-pakkett ta’ riformi tal-UE dwar it-telekomunikazzjoni li jinkludi 4 direttivi oħrajn (id-direttiva “qafas” , id-direttiva “aċċess” , id-direttiva “awtorizzazzjoni” u d-direttiva “privatezza u komunikazzjonijiet elettroniċi” ), kif ukoll ir-Regolament li jistabbilixxi l-Korp ta’ Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC).

Għal aktar informazzjoni, ara l-websajt tal-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll il-websajt L-Ewropa tiegħek.

REFERENZI

Att

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali’

Direttiva 2002/22/KE

24.4.2002

24.7.2003

ĠU L 108, 24.4.2002, pp. 51-77

Att(i) li jemenda(w)

Dħul fis-seħħ

Terminu għat-traspożizzjoni fl-Istati Membri

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea

Direttiva 2009/136/KE

19.12.2009

25.5.2011

ĠU L 337, 18.12.2009, p. 11-36

Rettifika għad-Direttiva 2009/136/KE

-

-

ĠU L 241, 10.9.2013, p. 9

l-aħħar aġġornament 22.09.2015