Is-sigurtà għall-bastimenti u l-faċilitajiet tal-port

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 dwar it-titjib fis-sigurtà fuq il-bastimenti u fil-portijiet

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

Riperkussjonijiet tal-pandemija tal-COVID-19

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Dan ilu japplika mill-1 ta’ Lulju 2004.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Sigurtà marittima: taħlita ta’ miżuri ta’ prevenzjoni li jipproteġu l-faċilitajiet ta’ tbaħħir u tal-port kontra t-theddid ta’ atti illegali intenzjonati.

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 725/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Marzu 2004 dwar it-titjib fis-sigurtà fuq il-bastimenti u fil-portijiet (ĠU L 129, 29.4.2004, pp. 6-91)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 725/2004 ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2020/698 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Mejju 2020 li jistabbilixxi miżuri speċifiċi u temporanji fid-dawl tat-tifqigħa tal-COVID-19 u rigward it-tiġdid jew l-estensjoni ta’ ċerti ċertifikati, liċenzji u awtorizzazzjonijiet u l-posponiment ta’ ċerti kontrolli perjodiċi u taħriġ perjodiku f’ċerti oqsma tal-leġislazzjoni dwar it-trasport (ĠU L 165, 27.5.2020, pp. 10-24)

Id-Direttiva 2005/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Ottubru 2005 dwar it-titjib tas-sigurtà fil-portijiet (ĠU L 310, 25.11.2005, pp. 28-39)

Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 08.07.2020