Drittijiet tal-passiġġieri tal-ferroviji

 

SOMMARJU TA’:

Regolament (KE) Nru 1371/2007 dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IR-REGOLAMENT?

Dan għandu l-għan li jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi għall-passiġġieri tal-ferroviji sabiex jipproteġihom, b’mod partikolari meta jkun hemm tħarbit fl-ivvjaġġar, u sabiex itejjeb l-effiċjenza u l-attraenza tas-servizzi ferrovjarji tal-passiġġieri.

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Drittijiet tal-passiġġieri

Il-passiġġieri tal-ferroviji għandhom id-drittijiet bażiċi li ġejjin:

Kuntratt ta’ trasport u informazzjoni

Il-passiġġieri għandhom jingħataw informazzjoni ċara u aċċessibbli:

L-informazzjoni pprovduta lil persuni b’diżabbiltà u persuni b’mobbiltà mnaqqsa għandha tkun f’format aċċessibbli.

Dewmien u kanċellazzjonijiet

F’każ ta’ dewmien ta’ aktar minn 60 minuta fil-wasla tad-destinazzjoni finali, il-passiġġieri għandhom id-dritt għal:

Jekk il-passiġġieri ma jagħżlux ir-rimborż iżda li jkomplu l-vjaġġ, jistgħu jitolbu kumpens minimu ekwivalenti għal:

Fil-każ ta’ dewmien fil-wasla jew fit-tluq ta’ aktar minn 60 minuta, il-passiġġieri għandhom id-dritt li:

Persuni b’diżabbiltà u b’mobbiltà mnaqqsa

Il-leġiżlazzjoni tad-drittijiet tal-passiġġieri tal-ferroviji tal-UE se tiżgura li l-persuni b’diżabbiltà u b’mobbiltà mnaqqsa jkunu jistgħu jivvjaġġaw b’mod komparabbli għal ċittadini oħra. Għalhekk, ir-regolament jagħtihom id-drittijiet li ġejjin:

Sigurtà, ilmenti u kwalità tas-servizz

Infurzar mill-pajjiżi tal-UE

Il-pajjiżi tal-UE jridu jaħtru korp jew korpi indipendenti li jkun/u inkarigat/i mill-infurzar tar-regolament. Il-passiġġieri jistgħu jissottomettu lment lil kwalunkwe wieħed minn dawn il-korpi jekk iħossu li d-drittijiet tagħhom ma ġewx irrispettati.

Il-pajjiżi tal-UE jridu jistabbilixxu wkoll sanzjonijiet effettivi, proporzjonati u dissważivi għal ksur tar-regolament.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Din ilha tapplika mit-3 ta’ Diċembru 2009.

SFOND

Għalaktar informazzjoni, ara:

Wara t-tifqigħa tal-COVID-19 u l-introduzzjoni ta’ miżuri biex tindirizza l-impatt tal-kriżi, il-Kummissjoni Ewropea adottat:

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2007 dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (ĠU L 315, 3.12.2007, pp. 14-41)

DOKUMENTI RELATATI

Id-Direttiva 2012/34/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-21 ta’ Novembru 2012 li tistabbilixxi żona ferrovjarja unika Ewropea (ĠU L 343, 14.12.2012, pp. 32-77)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2012/34/UE ġew inkorporati fid-dokument oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Linji gwida dwar l-interpretazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1371/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferroviji (ĠU C 220, 4.7.2015, pp. 1-10)

Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar Eżenzjonijiet mogħtija mill-Istati Membri skont ir-Regolament (KE) Nru 1371/2007 dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-passiġġieri tal-ferrovija (COM(2015) 117 final, 11.3.2015)

l-aħħar aġġornament 19.03.2020