Regoli dwar kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, kuntratti tal-provvista pubblika u kuntratti tas-servizz pubbliku

Din il-liġi tfittex li tiżgura suq miftuħ għall-akkwisti pubbliċi kif ukoll l-applikazzjoni ġusta tar-regoli għall-għoti ta' kuntratti tax-xogħlijiet pubbliċi, provvisti u servizzi.

SOMMARJU

Id-Direttiva 2004/18/KE tistabbilixxi regoli tal-Unjoni Ewropea (UE) għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, provvisti u servizzi. Din għandha l-għan li tiżgura li l-proċess tal-għoti ta' kuntratti huwa ġust u miftuħ għall-offerenti kollha kullimkien fl-UE.

Kamp ta' applikazzjoni

Il-liġi tkopri l-parti l-kbira tal-kuntratti pubbliċi għajr dawk tal-utilitajiet (ilma, trasport, enerġija u servizzi postali), telekomunikazzjoni, konċessjonijiet ta' servizz (bħall-operazzjoni ta' parkeġġ eżistenti) u ċerti kuntratti ta' difiza u sigurtà .

4 tipi ta'proċedura

Trasparenza

Din hija żgurata bil-pubblikazzjoni ta' notifiki dwar il-kuntratti pubbliċi fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE u l-bażi tad-data TED, kif ukoll fuq il-livell nazzjonali. Il-pubblikazzjonijiet kollha għandhom jinkludu informazzjoni identika sabiex ma jiffavorixxu lill-ebda offerent. Dawn jinkludu informazzjoni bħal:

L-għoti tal-kuntratt

Il-kuntratti jingħataw fuq il-bażi ta':

Livelli limitu

Huma koperti l-kuntratti pubbliċi kollha b'valur li jaqbeż il-livell limitu. Il-livelli limitu jiġu kkalkolati kull sentejn.

Mill-1 ta' Jannar 2014, il-limiti ewlenin għall-kuntratti tal-akkwisti għax-xogħlijiet pubbliċi, il-provvista pubblika u s-servizz pubbliku kif emendati bir-Regolament (UE) Nru 1336/2013 huma kif ġej:

Awtoritajiet tal-gvern ċentrali

Kuntratti tal-provvisti kollha mogħtija mill-awtoritajiet tal-gvern ċentrali li joperaw 134 000 207 000 fil-qasam tad-difiża: 134 000 207 000 (i) għall-prodotti elenkati fl-Anness V: EUR 134 000 207 000; (ii) għal prodotti oħrajn: EUR 207 000.

Awtoritajiet kontraenti subċentrali

Id-Direttiva 2004/18/KE tibqa' fis-seħħ sat-18.4.2016, id-data li fiha direttiva ġdida li tissostitwixxiha (Direttiva 2014/24/UE) tidħol fis-seħħ.

ATT

Id-Direttiva 2004/18/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 fuq kordinazzjoni ta' proċeduri għall-għoti ta' kuntratti għal xogħlijiet pubbliċi, kuntratti għal provvisti pubbliċi u kuntratti għal servizzi pubbliċi (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 114–240)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għad-Direttiva 2004/18/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss ta' valur dokumentarju

ATTI RELATATI

Direttiva 2004/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta' Marzu 2004 li tikkoordina l-proċeduri ta' akkwisti ta' entitajiet li joperaw fis-setturi tas-servizzi ta' l-ilma, l-enerġija, t-trasport u postali (ĠU L 134, 30.4.2004, p. 1–113)

Direttiva 2014/24/EU tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta' Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65–242)

l-aħħar aġġornament 30.09.2015