Vokabularju komuni tal-akkwist

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 2195/2002 dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist tal-UE

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta’ Novembru 2002 dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist (CPV) (ĠU L 340, 16.12.2002, p. 1-562)

L-emendi u l-korrezzjonijiet suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 2195/2002 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni konsolidata hija biss għal skopijiet ta’ referenza.

ATTI RELATATI

Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2151/2003 tas-16 ta’ Diċembru 2003 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2195/2002 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Vokabolarju Komuni tal-Akkwist (CPV), 17.12.2003, p. 1-270). Ara l-verżjoni konsolidata.

Regolament (KE) Nru 451/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ April 2008 li jistabbilixxi klassifikazzjoni statistika ġdida ta' prodotti skond l-attività (CPA) u jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3696/93 (ĠU L 145, 4.6.2008, p. 65-226). Ara l-verżjoni konsolidata.

l-aħħar aġġornament 15.02.2016