Għoti ta’ kuntratti pubbliċi u konċessjonijiet: proċeduri ta’ reviżjoni

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Din teħtieġ li l-pajjiżi tal-UE jiżguraw li d-deċiżjonijiet dwar l-għoti ta’ kuntratti pubbliċi u konċessjonijiet, kif ukoll id-deċiżjonijiet proċedurali preliminari f’dak il-kuntest, jiġu riveduti malajr u b’mod effettiv f’każ li jkunu kisru l-liġi tal-UE dwar l-akkwist pubbliku.

PUNTI EWLENIN

META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din tapplika mit-3 ta’ Jannar 1990. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali sal-21 ta’ Diċembru 1991.

SFOND

ATT

Id-Direttiva tal-Kunsill 89/665/KEE tal-21 ta’ Diċembru 1989 dwar il-koordinazzjoni tal-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi rigward l-applikazzjoni tal-proċeduri ta’ reviżjoni għall-għoti ta’ kuntratti ta’ provvista pubblika u xogħlijiet pubbliċi (ĠU L 395, 30.12.1989, p. 33-35)

L-emendi suċċessivi għad-Direttiva 89/665/KEE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata (li tinkorpora biss l-emendi introdotti sad-Direttiva 2007/66/KE u li jinkludu din id-direttiva) hija biss ta' valur dokumentarju.

ATTI RELATATI

Id-Direttiva tal-Kunsill 92/13/KEE tal-25 ta’ Frar 1992 li tikkoordina l-liġijiet, ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet amministrattivi li jirrelataw għall-applikazzjoni tar-regoli Komunitarji dwar il-proċeduri ta’ akkwist ta’ entitajiet li joperaw fis-setturi tal-ilma, l-enerġija, it-trasport u t-telekomunikazzjoni (ĠU L 76, 23.3.1992, p. 14-20). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Id-Direttiva 2014/23/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta Frar 2014 dwar l-għoti ta’ kuntratti ta’ konċessjoni (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 1-64). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Direttiva 2014/24/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-26 ta’ Frar 2014 dwar l-akkwist pubbliku u li tħassar id-Direttiva 2004/18/KE (ĠU L 94, 28.3.2014, p. 65-242). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 08.03.2016