Kummerċ internazzjonali f’kimiċi perikolużi (Il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam)

 

SOMMARJU TA’:

Il-Konvenzjoni ta’ Rotterdam

Deċiżjoni 2003/106/KE dwar l-approvazzjoni tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam

Deċiżjoni 2006/730/KE dwar il-konklużjoni tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam

X’INHU L-GĦAN TAL-KONVENZJONI U TAD-DEĊIŻJONIJIET?

PUNTI EWLENIN

Il-konvenzjoni:

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-24 ta’ Frar 2004.

SFOND

Għal aktar tagħrif ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Il-konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-proċedura għall-kunsens infurmat bil-quddiem għal ċerti kimiċi u pestiċidi perikolużi kkummerċjalizzati fuq livell internazzjonali (ĠUL 63, 6.3.2003, pp. 29-47)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/106/KE tad-19 ta’ Diċembru 2002 dwar l-approvazzjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-Proċedura għall-Kunsens Infurmat bil-Quddiem għal ċerti kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali (ĠU L 63, 6.3.2003, pp. 27-28)

Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/730/KE tal-25 ta’ Settembru 2006 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Rotterdam dwar il-Proċedura għall-Kunsens Infurmat bil-Quddiem għal ċerti kimiċi u pestiċidi perikolużi fil-kummerċ internazzjonali (ĠU L 299, 28.10.2006, pp. 23-25)

DOKUMENTI RELATATI

Regolament (UE) Nru 649/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-4 ta’ Lulju 2012 rigward l-esportazzjoni u l-importazzjoni ta’ sustanzi kimiċi perikolużi (ĠU L 201, 27.7.2012, pp. 60-106)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) Nru 649/2012 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 06.08.2020