Nindirizzaw it-theddid li joħolqu s-sustanzi kimiċi (Konvenzjoni ta’ Stokkolma)

 

SOMMARJU TA’:

Il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti

Id-Deċiżjoni 2006/507/KE dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma

X’INHU L-GĦAN TAL-KONVENZJONI U TAD-DEĊIŻJONI?

PUNTI EWLENIN

Il-konvenzjoni tirrikjedi li l-firmatarji:

Il-konvenzjoni tistabbilixxi:

Kull firmatarju jista’ jirtira mill-konvenzjoni, 3 snin wara li tkun daħlet fis-seħħ, billi jagħti avviż bil-miktub ta’ sena.

L-UE qed tissodisfa l-impenji tagħha tal-konvenzjoni billi tadotta:

DATA TAD-DĦUL FIS-SEĦĦ

Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fis-17 ta’ Mejju 2004.

SFOND

TERMINI EWLENIN

Pollutanti organiċi persistenti: sustanzi kimiċi, użati fil-pestiċidi u fil-proċessi industrijali. Dawn jibqgħu attivi għal ħafna snin, jinfirxu b’mod wiesa’, jibbijojakkumulaw* u huma ta’ periklu għas-saħħa tal-bniedem u l-ambjent.
Jibbijojakkumulaw: jiġu kkonċentrati fl-iġsma ta’ oġġetti ħajjin.

DOKUMENTI EWLENIN

Il-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 209, 31.7.2006, pp. 3-29)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2006/507/KE tal-14 ta’ Ottubru 2004 dwar il-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Konvenzjoni ta’ Stokkolma dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 209, 31.7.2006, pp. 1-2)

DOKUMENTI RELATATI

Ir-Regolament (UE) 2019/1021 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Ġunju 2019 dwar il-pollutanti organiċi persistenti (riformulazzjoni) (ĠU L 169, 25.6.2019, pp. 45-77)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament (UE) 2019/1021 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

Ir-Rapport tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni Rigward ir-reviżjoni u l-aġġornament tat-tieni Pjan ta’ Implimentazzjoni tal-Unjoni Ewropea skont l-Artikolu 8(4) tar-Regolament Nru 850/2004 dwar pollutanti organiċi persistenti (COM(2018) 848 final, 4.1.2019)

Il-Protokoll għall-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġiż Transkonfini u fit-Tul tal-Arja fuq Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 81, 19.3.2004, pp. 37-71)

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2004/259/KE tad-19 ta’ Frar 2004 li għandha x’taqsam mal-konklużjoni, f’isem il-Komunità Ewropea, tal-Protokoll tal-Konvenzjoni tal-1979 dwar it-Tniġġiż Transkonfini tal-Arja Li Jwassal Ħafna dwar Pollutanti Organiċi Persistenti (ĠU L 81, 19.3.2004, pp. 35-36)

l-aħħar aġġornament 04.09.2020