Is-sigurtà tal-prodotti: regoli ġenerali

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2001/95/KE dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Id-direttiva, magħrufa wkoll bħala d-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti (DSĠP), tirrikjedi li d-ditti jiżguraw li oġġetti mqiegħda għall-bejgħ huma siguri u biex jieħdu azzjoni korrettiva meta jinstab li ma jkunx il-każ.

Hija tintroduċi sistema ta’ twissija rapida tal-UE għal prodotti* perikolużi mhux marbuta mal-ikel. Dan jippermetti lill-awtoritajiet nazzjonali jaqsmu l-informazzjoni fil-pront dwar kwalunkwe miżura meħuda biex jirtiraw tali prodotti mill-bejgħ.

PUNTI EWLENIN

META DAĦLET FIS-SEĦĦ ID-DIRETTIVA?

Din ilha fis-seħħ mill-15 ta’ Jannar 2002 u kellha ssir liġi fil-pajjiżi tal-UE sal-15 ta’ Jannar 2004.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Prodott: kwalunkwe oġġett intiż għall-bejgħ lil, jew li x’aktarx jintuża minn, konsumaturi, kemm jekk huwa ġdid, użat jew rikondizzjonat.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodott (ĠU L 11, 15.1.2002, p. 4-17)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2001/95/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/417 tat-8 ta’ Novembru 2018 li tiffissa linji gwida għall-ġestjoni tas-Sistema ta’ Informazzjoni Rapida tal-Unjoni Ewropea “RAPEX” stabbilita skont l-Artikolu 12 tad-Direttiva 2001/95/KE dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti u s-sistema ta’ notifika tagħha (ĠU L 73, 15.3.2019, p. 121-187)

Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2010/15/UE tas-16 ta’ Diċembru 2009 li tistabbilixxi l-linji gwida għall-immaniġġjar tas-Sistema tal-Informazzjoni Rapida tal-Komunità RAPEX stabbilita skont l-Artikolu 12 u tal-proċedura ta’ notifika stabbilita skont l-Artikolu 11 tad-Direttiva 2001/95/KE (id-Direttiva dwar is-Sigurtà Ġenerali tal-Prodotti) (ĠU L 22, 26.1.2010, p. 1-64)

Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni fil-qafas tal-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (ĠU C 38, 17.2.2009, p. 11-14)

Rapport mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2001/95/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-3 ta’ Diċembru 2001 dwar is-sigurtà ġenerali tal-prodotti (KUMM(2008) 905 finali tal-14 ta’ Jannar 2009)

l-aħħar aġġornament 14.09.2015