Regoli tal-UE dwar l-awtorizzazzjoni, l-importazzjoni u l-produzzjoni tal-mediċini veterinarji

 

SOMMARJU TA’:

Id-Direttiva 2001/82/KE — dwar il-kodiċi tal-UE rigward il-prodotti mediċinali veterinarji

X’INHU L-GĦAN TAD-DIRETTIVA?

Din tistabbilixxi r-regoli tal-UE dwar l-awtorizzazzjoni, il-manifattura, is-superviżjoni, il-bejgħ, id-distribuzzjoni u l-użu ta’ prodotti mediċinali veterinarji*.

Din sejra tiġi revokata u sejra tiġi sostitwita bir-Regolament (UE) 2019/6 mit-28 ta’ Jannar 2022.

PUNTI EWLENIN

Revoka

Id-Direttiva 2001/82/KE sejra tiġi revokata u sostitwita bir-Regolament (UE) 2019/6 mit-28 ta’ Jannar 2022.

MINN META BDIET TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Din ilha tapplika mit-18 ta’ Diċembru 2001.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Prodotti mediċinali veterinarji: Kull sustanza jew kombinament ta’ sustanzi għall-kura jew għall-prevenzjoni ta’ mard fl-annimali.

DOKUMENT EWLIENI

Id-Direttiva 2001/82/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’ Novembru 2001 dwar il-kodiċi tal-Komunità rigward il-prodotti mediċinali veterinarji (ĠU L 311, 28.11.2001, p. 1-66)

Emendi suċċessivi għad-Direttiva 2001/82/KE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

DOKUMENT RELATAT

Ir-Regolament (UE) 2019/6 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta’ Diċembru 2018 dwar prodotti mediċinali veterinarji u li jħassar id-Direttiva 2001/82/KE (ĠU L 4, 7.1.2019, pp. 43-167)

l-aħħar aġġornament 07.07.2016