L-iżgurar tas-supplimenti tal-ikel sikuri fl-UE

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Direttiva 2002/46/KE — supplimenti tal-ikel

SOMMARJU

X’TAGĦMEL ID-DIRETTIVA?

Hija tarmonizza r-regoli dwar supplimenti tal-ikel* biex tipproteġi l-konsumaturi minn riskji potenzjali għas-saħħa u biex ikun żgurat li dawn ma jiġux ipprovduti b’informazzjoni qarrieqa.

PUNTI EWLENIN

Barra minn hekk:

MINN META TAPPLIKA D-DIRETTIVA?

Daħlet fis-seħħ fit-12 ta’ Lulju 2002. Il-pajjiżi tal-UE kellhom jinkorporawha fil-liġi nazzjonali tagħhom sal-31 ta’ Lulju 2003.

SFOND

TERMINI EWLENIN

* Supplimenti tal-ikel: sorsi kkonċentrati ta’ nutrijenti jew ta’ sustanzi oħra ma’ benefiċċji nutrittivi jew fiżjoloġiċi biex jissupplimentaw dieta normali. Dawn jistgħu jinbiegħu bħala kapsuli, mustardini, pilloli u qratas jew fi fliexken.

ATT

Id-Direttiva 2002/46/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 2002/46/KE tal-10 ta’ Ġunju 2002 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar is-supplimenti ta’ l-ikel (ĠU L 183, 12.7.2002, p. 51-57)

Emendi suċċessivi u korrezzjonijiet għad-Direttiva 2002/46/KE ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

ATTI RELATATI

Regolament (UE) Nru 609/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-12 ta’ Ġunju 2013 dwar ikel maħsub għat-trabi u t-tfal żgħar, ikel għal skopijiet mediċi speċjali, u bħala sostitut tad-dieta kollha għall-kontroll tal-piż u li jħassar id-Direttiva tal-Kunsill 92/52/KEE, id-Direttivi tal-Kummissjoni 96/8/KE, 1999/21/KE, 2006/125/KE u 2006/141/KE, id-Direttiva 2009/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KE) Nru 41/2009 u (KE) Nru 953/2009 (ĠU L 181, 29.6.2013, p. 35-56)

Regolament (KE) Nru 1924/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 dwar indikazzjonijiet dwar in-nutrizzjoni u s-saħħa mogħtija fuq l-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 9-25). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

Regolament (KE) Nru 1925/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 Diċembru 2006 dwar iż-żieda ta’ vitamini u minerali u ta’ ċerti sustanzi oħra ma’ l-ikel (ĠU L 404, 30.12.2006, p. 26-38). Ara l-verżjoni kkonsolidata.

l-aħħar aġġornament 03.02.2016(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.