Sigurtà tal-ikel — imballaġġ sikur

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament (KE) Nru 1935/2004 — materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt mal-ikel

SOMMARJU

X’JAGĦMEL IR-REGOLAMENT?

PUNTI EWLENIN

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Daħal fis-seħħ fit-3 ta’ Diċembru 2004.

SFOND

Ara is-sigurta kimika tal-ikel fuq il-websajt tal-Kummissjoni Ewropea.

ATT

Ir-Regolament (KE) Nru 1935/2004 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ Ottubru 2004 dwar materjali u oġġetti maħsuba biex jiġu f’kuntatt ma’ l-ikel u li jħassar id-Direttivi 80/590/KEE u 89/109/KEE (ĠU L 338, 13.11.2004, p. 4-17)

Emendi suċċessivi għar-Regolament (KE) Nru 1935/2004 ġew inkorporati fit-test bażiku. Din il-verżjoni kkonsolidata hija ta’ valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 03.02.2016(1) Ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea u jsir pajjiż terz (pajjiż mhux tal-UE) mill-1 ta’ Frar 2020.