Trażmissjoni ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji bejn il-pajjiżi tal-UE

 

SOMMARJU TAD-DOKUMENT:

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali

X'INHU L-GĦAN TA' DAN IR-REGOLAMENT?

Jimmira li jistabbilixxi proċedura ta' trażmissjoni rapida, sigura u standardizzata għal dokumenti ġudizzjarji* u extra-ġudizzjarji* fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali bejn partijiet li jinsabu f'pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea (UE).

PUNTI EWLENIN

Kamp ta’ applikazzjoni

Titjib ulterjuri tas-servizz (trażmissjoni) tad-dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji

Ir-regolament, li jissostitwixxi r-Regolament (KE) Nru 1348/2000 jintroduċi:

Aġenziji fi ħdan pajjiżi tal-UE jiżguraw it-trażmissjoni

Tħaffif tas-servizz ta' dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji

Jiġu servuti dokumenti skont il-liġi tal-pajjiż li jirċievi tal-UE fi żmien xahar.

L-infurmar lid-destinatarju dwar id-dritt li jirrifjuta d-dokumenti li se jiġi servut

META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mit-13 ta' Novembru 2008, ħlief għall-Artikolu 23 (dwar il-komunikazzjoni tal-pajjii tal-UE u l-pubblikazzjoni ta' ċerta informazzjoni) li ilu japplika mit-13 ta' Awwissu 2008.

SFOND

Għal aktar tagħrif, ara:

* TERMINI EWLENIN

Dokument ġudizzjarju: dokument legali maħruġ fil-kors ta' kawża ċivili jew kummerċjali (pereżempju ċitazzjoni, mandat jew ġudizzju) li għandu jiġi servut lil parti)

Dokument extraġudizzjarju: dokument legali li jiġi servut iżda huwa barra l-fajl tal-każ (pereżempju, fattura jew avviż ta' evizzjoni).

DOKUMENT EWLIENI

Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

Emendi suċċessivi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni kkonsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 16.08.2016