Trażmissjoni ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji bejn il-pajjiżi tal-UE (sal-2022)

 

SOMMARJU TA’:

Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali

X’INHU L-GĦAN TA’ DAN IR-REGOLAMENT?

Għandu l-għan li jistabbilixxi proċedura ta’ trażmissjoni rapida, sikura u standardizzata għal dik dokumenti ġudizzjarji* u extra-ġudizzjarji* fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali bejn partijiet li jinsabu f’pajjiżi differenti tal-Unjoni Ewropea (UE).

Ir-Regolament (UE) Nru 1393/2007 jitħassar u jiġi sostitwit mir-Regolament (UE) 2020/1784 (ara s-sommarju) b’effett mill-1 ta’ Lulju 2022.

PUNTI EWLENIN

Skop

Titjib ulterjuri tas-servizz (trażmissjoni) tad-dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji

Ir-regolament jintroduċi:

Aġenziji fi ħdan pajjiżi tal-UE jiżguraw trażmissjoni

Tħaffif tas-servizz ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji

Jiġu servuti dokumenti skont il-liġi tal-pajjiż li jirċievi tal-UE fi żmien xahar.

Id-destinatarju se jiġi infurmat dwar id-dritt li jirrifjuta d-dokumenti li għandhom jjiġu servuti

Revoka

Ir-Regolament (UE) Nru 1393/2007 huwa mħassar u ssostitwit mir-Regolament (KE) 2020/1784 mill-1 ta’ Lulju 2022.

MINN META JAPPLIKA R-REGOLAMENT?

Ilu japplika mit-13 ta’ Novembru 2008, ħlief għall-Artikolu 23 (dwar il-komunikazzjoni tal-pajjiżi tal-UE u l-pubblikazzjoni ta’ ċerta informazzjoni) li ilu japplika mit-13 ta’ Awwissu 2008

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

TERMINI EWLENIN

Dokument ġudizzjarju: dokument legali maħruġ matul kawża ċivili jew kummerċjali (pereżempju ċitazzjoni, rikors jew sentenza) li għandu jiġi servut lil parti)
Dokument extra-ġudizzjarju: dokument legali li jiġi servut iżda huwa barra l-fajl tal-kawża (pereżempju, fattura jew avviż ta’ evizzjoni).

DOKUMENT EWLIENI

Ir-Regolament (KE) Nru 1393/2007 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta’ Novembru 2007 dwar is-servizz fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extra-ġudizzjarji fi kwistjonijiet ċivili jew kummerċjali (servizz ta’ dokumenti) u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1348/2000 (ĠU L 324, 10.12.2007, pp. 79-120)

L-emendi suċċessivi għar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

l-aħħar aġġornament 11.12.2020