Regoli ta’ proċedura tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

 

SOMMARJU TA’:

Id-Deċiżjoni 2009/937/UE li temenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu

X’INHU L-GĦAN TAR-REGOLI TA’ PROĊEDURA?

PUNTI EWLENIN

Il-Kunsill huwa l-istituzzjoni tal-UE fejn jiltaqgħu r-rappreżentanti tal-pajjiżi tal-UE. Kull pajjiż huwa rrappreżentat minn rappreżentant wieħed fil-livell ministerjali li jista’ jimpenja lill-gvern ta’ dak il-pajjiż. Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill jeżerċita funzjonijiet leġiżlattivi. Jadotta atti leġiżlattivi, skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja jew speċjali. Il-Kunsill flimkien mal-Parlament Ewropew jeżerċita funzjonijiet baġitarji. Fl-aħħar nett, il-Kunsill iwettaq funzjonijiet ta’ tfassil ta’ politika u ta’ koordinazzjoni.

Il-konfigurazzjonijiet tal-Kunsill

Il-presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Coreper, kumitati u gruppi ta’ ħidma

Il-Funzjonament tal-Kunsill

Votazzjoni b’maġġoranza kwalifikata (VMK)

Fl-1 ta’ Novembru 2014, ġiet introdotta proċedura ġdida għal VMK, ir-regola ta’ “maġġoranza doppja”.

It-trasparenza u l-pubblikazzjoni tal-atti tal-Kunsill

MINN META JAPPLIKAW IR-REGOLI TA’ PROĊEDURA?

Dawn ilhom japplikaw mill-1 ta’ Diċembru 2009.

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENT EWLIENI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2009/937/UE tal-1 ta’ Diċembru 2009 li temenda r-Regoli ta’ Proċedura tiegħu (ĠU L 325, 11.12.2009, pp. 35-61)

L-emendi suċċessivi għad-Deċiżjoni 2009/937/UE ġew inkorporati fit-test oriġinali. Din il-verżjoni konsolidata għandha valur dokumentarju biss.

DOKUMENTI RELATATI

Id-Deċiżjoni tal-Kunsill (UE) 2020/430 tat-23 ta’ Marzu 2020 dwar deroga temporanja mir-Regoli ta’ Proċedura tal-Kunsill fid-dawl tad-diffikultajiet ta’ vvjaġġar ikkawżati mill-pandemija tal-COVID-19 fl-Unjoni (ĠU L 88I, 24.3.2020, pp. 1-2)

l-aħħar aġġornament 19.06.2020