Ksur tad-dritt tal-Unjoni

 

SOMMARJU TA’:

L-Artikoli 258, 259 u 260 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE)

X’INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLI 258, 259 U 260 TAT-TFUE?

Dawn jistabbilixxu l-azzjoni li għandha tittieħed jekk il-Kummissjoni Ewropea jew gvern tal-UE jqis li pajjiż partikolari tal-UE ma ssodisfax l-obbligi tiegħu skont id-dritt tal-Unjoni.

PUNTI EWLENIN

In-nuqqas li jintlaħqu l-obbligi tal-UE jista’ jkun minħabba:

Il-proċedura ta’ ksur

Il-proċedimenti legali quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea:

Il-proċedura taħdem kif ġej:

DOKUMENT EWLIENI

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea — Is-Sitt Parti — Dispożizzjonijiet istituzzjonali u finanzjarji — Titolu I — Dispożizzjonijiet istituzzjonali — Kapitolu 1 — L-istituzzjonijiet — Taqsima 5 — Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea — l-Artikoli 258, 259 u 260 (ĠU C 202, 7.6.2016, pp. 160-161)

l-aħħar aġġornament 12.07.2016