It-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea — Is-Sħubija fl-UE

 

SOMMARJU TA’:

L-Artikolu 49 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

L-Artikolu 2 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea

X’INHU L-GĦAN TAL-ARTIKOLU 49 U TAL-ARTIKOLU 2 TAT-TRATTAT DWAR L-UNJONI EWROPEA?

PUNTI EWLENIN

Eliġibbiltà

Il-pajjiż applikant jeħtieġlu:

Il-pajjiż applikant jeħtieġlu jissodisfa wkoll il-kriterji ta’ eliġibbiltà tal-UE. Dawn spiss jissejħu l-kriterji ta’ Copenhagen minħabba li kienu ġew definiti mill-Kunsill Ewropew li ġie organizzat f’Copenhagen f’Ġunju tal-1993. Dawn il-kriterji huma dawn li ġejjin:

Il-Kunsill Ewropew li ġie organizzat f’Madrid f’Diċembru tal-1995 żied jgħid li l-pajjiż kandidat jeħtieġlu jkun jista’ japplika d-dritt tal-UE u jkun jista’ jiżgura li d-dritt tal-UE traspost fil-leġiżlazzjoni nazzjonali jiġi implimentat b’mod effettiv permezz ta’ strutturi ġudizzjarji u amministrattivi xierqa.

L-UE tirriserva d-dritt li tiddeċiedi meta l-pajjiż kandidat ikun issodisfa l-kriterji ta’ adeżjoni. Barra minn hekk, l-UE nnifisha jeħtiġilha tkun kapaċi tintegra membri ġodda.

Proċedura

SFOND

Għal aktar informazzjoni, ara:

DOKUMENTI EWLENIN

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea — Titolu VI — Dispożizzjonijiet finali — Artikolu 49 (ex Artikolu 49 tat-TUE) (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 43)

Verżjoni konsolidata tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea — Titolu I — Dispożizzjonijiet komuni — Artikolu 2 (ĠU C 202, 7.6.2016, p. 17)

l-aħħar aġġornament 17.01.2020